Stopzetting blog Tolsup

Beste,

De Tolsup blog wordt stopgezet. Graag verwijzen we je door naar de Toledo2Know blog voor posts over Toledo.

Achtergrond

Reeds vele jaren onderhouden wij 2 blogs rond Toledo:

 • Toledo2Know – Toledo knowledge base
 • Tolsup – Toledo knowledge base voor local admins

Toledo2Know was een blog gericht naar docenten en onderwijsondersteuners en Tolsup was vooral gericht naar local admins of lokale beheerders van Toledo.

De bedoeling was om op Tolsup artikels te schrijven die iets technischer waren. Door de jaren heen is deze grens vervaagd en kwam het er in de praktijk op neer dat we steeds dezelfde posts plaatsten op zowel Tolsup als Toledo2Know. Hierdoor hebben we gekozen om Tolsup stop te zetten en enkel Toledo2Know nog te onderhouden.

Groeten,
Toledoteam

Videoeverywhere verdwijnt uit de teksteditor

Videoeverywhere (het webcam-knopje) is sinds kort verdwenen uit de teksteditor van Blackboard.

Waarom?

Google heeft de ondersteuning voor “opname van webcam” uit Youtube weggehaald, Videoeverywhere gebruikte Youtube en die specifieke service van Youtube.

Oude video’s (die vroeger toegevoegd werden) blijven natuurlijk werken, maar toevoegen van nieuwe opnames kan niet meer op deze manier.

Alternatieven?

Geen enkel alternatief is -voorlopig- zo eenvoudig als Videoeverywhere. Het meest voor de hand liggende alternatief is een opname maken van je webcam, die opname lokaal bewaren en het bewaarde bestand opladen in een streaming-service als Videolab (in de Toledo-context vermoedelijk de te prefereren service) of Youtube.

Welke software kan je gebruiken om een lokale webcam-opname te maken en te bewaren? Neem best contact op met je lokale IT-ondersteuning, misschien heeft je instelling een campus-oplossing.

Je kan natuurlijk ook zelf op zoek, al is het niet zo eenvoudig een toepassing te kiezen; er bestaan tientallen oplossingen die je online kan vinden, zowel voor online opname als voor lokale opname op je eigen computer.

Nieuw: Leermodules (30 maart 2015)

Leermodules zijn door Blackboard  lange tijd wat verwaarloosd. Zowel wat presentatie als functionaliteit betreft, was er zeker ruimte voor verbetering. Uit het usability-onderzoek dat we vorig academiejaar lieten uitvoeren kwamen grote frustraties met en tekortkomingen van de leermodules naar boven. In de recentste update van ons Blackboard-theme werden een aantal ingrijpende aanpassingen aan leermodules doorgevoerd:

 • Functionaliteit
  • Leermodules onthouden welke pagina’s bezocht zijn.
   • In de standaard Blackboard-leermodules begonnen gebruikers elke keer opnieuw aan een leermodule alsof ze die voor de eerste keer zagen.
   • In leermodules die verplicht sequentieel doorlopen moesten worden, moesten gebruikers steeds weer op de eerste pagina beginnen en pagina per pagina navigeren om bij de laatst geziene pagina te komen.
   • De aangepaste leermodules duiden aan welke pagina’s gezien zijn en laten de gebruiker toe om alle pagina’s die hij of zij eerder bezocht onmiddellijk te openen.
   • Als een gebruiker een leermodule opent die hij of zij al eerder bezocht, wordt automatisch de laatst geziene pagina geopend.
 • Presentatie
  • De inhoudstafel van een leermodule wordt steeds schermvullend getoond, vroeger was de hoogte afhankelijk van de lengte van de tekst op de pagina, waardoor de inhoustafel vaak erg klein was.
  • Gebruikers kunnen de breedte van de inhoudstafel instellen door te slepen met de muis. De knoppenset van Blackboard (waarmee een smalle, brede of dichtgeklapte inhoudstafel kon worden ingesteld) hebben we weggehaald.
  • In de inhoudstafel wordt steeds enkel de actieve map geopend, alle andere mappen worden dichtgeklapt, de actieve pagina wordt steeds aangeduid in de inhoudstafel.
  • De navigatie binnen de leermodule die in Blackboard werd getoond als een abstracte, numerieke navigatiebalk (pagina 1 van 7) hebben we anders opgevat. De navigatie-knoppen bevinden zich nu bovenaan de pagina en maken deel uit van de pagina-titel, bij elke knop wordt de titel van de pagina waarnaar de knop verwijst, getoond.

 

Nieuw: Collapse en expand inhoudsitems voor iedereen (30 maart 2015)

Beheerders van vakken en community’s hadden al langer de mogelijkheid om mededelingen (announcements) en items op cursuspagina’s open en dicht te klappen om de inhoud van een pagina overzichtelijker weer te geven. Die mogelijkheid bestond alleen maar in bewerkingsweergave (edit mode).

Door de installatie van een nieuw theme in Blackboard hebben ook studenten voortaan die mogelijkheid. Dicht- en openklappen gebeurt met een knopje in de mededelingen of inhoudsitems zelf of op pagina-niveau met een knop in de titelbak van de pagina.

Alles dichtklappen

collapseExpandAll

Een individueel item dichtklappen

collapseSingle

Een individueel item openklappen

expandSingle

De knoppen worden op net dezelfde manier aangeboden voor docenten als voor studenten. Voor docenten is het gedrag van de knoppen veranderd. In Blackboard werd de status van inhoudsitems bewaard. Items die dichtgeklapt werden, bleven dichtgeklapt. Omdat dat gedrag in onze ogen eerder verwarrend -er was geen erg duidelijke aanduiding van welke items dichtgeklapt waren- dan praktisch was, hebben we het veranderd; de status wordt niet langer onthouden.

Nieuw thema voor de blogs beschikbaar

Tijdens de lesvrije week is de blogservice geupgraded en maakt nu gebruik van WordPress 4.0. Samen met deze upgrade werd er ook een nieuw thema (uiterlijk van de blog) vrijgegeven. Nieuwe aangemaakte blogs zullen automatisch dit nieuwe thema gebruiken. Reeds bestaande blogs (van voor de upgrade) dienen het nieuwe thema te activeren. Eén van de voordelen van het nieuwe thema is dat het speciaal gemaakt voor tablets, smartphones en andere mobiele devices.

Hoe activeer ik het nieuwe thema?

Bovenaan het scherm zie je een zwarte balk. Klik in deze balk op de naam van je blog.

Klik op de naam van je blog in de beheerbalk bovenaan het scherm
Klik op de naam van je blog in de beheerbalk bovenaan het scherm

Beweeg je muis over de knop uiterlijk/appearance en vervolgens over thema/theme.

Uiterlijk/appearance > Thema/theme
Uiterlijk/appearance > Thema/theme

Je krijgt nu een overzicht van de beschikbare thema’s. Beweeg je muis over het thema genaamd KU Leuven Versie 2015. Klik op de knop Activeer/Activeer.

Activeer het thema KU Leuven Versie 2015
Activeer het thema KU Leuven Versie 2015

Je blog maakt nu gebruik van het nieuwe thema.

Upgrade Blog service in lesvrije week 2015

In de lesvrije week ondergaat de blog service (blog.associatie.kuleuven.be) een upgrade naar een hele recente versie van WordPress.
Dit is de software waarop de blog service gebaseerd is.
De upgrade start op dinsdag 3 feb 2015 rond 8u en zal vermoedelijk 3 dagen in beslag nemen.
Tijdens de upgrade is de volledige blog service onbereikbaar. Dit betekent dat alle blogs waarvan de url begint met “blog.associatie.kuleuven.be” niet beschikbaar zullen zijn.
Deze blog maakt ook deel uit van de blogservice en zal dus onbereikbaar zijn tijdens het onderhoud.

Upgrade Wiki service in lesvrije week 2015

In de lesvrije week ondergaat de wiki service (wiki.associatie.kuleuven.be) een upgrade naar Mediawiki versie 1.23.5.
De upgrade start op dinsdag 3 feb 2015 om 7u en zal vermoedelijk 2 dagen in beslag nemen.

Tijdens de upgrade is de volledige wiki service onbereikbaar. Dit betekent dat alle wiki’s waarvan de url begint met “wiki.associatie.kuleuven.be” niet beschikbaar zullen zijn.

De grootste vernieuwing in deze versie van mediawiki is de vernieuwde editor:

Vernieuwde moderne wiki editor

Voor meer informatie over de nieuwe versie verwijzen we naar de documentatie van mediawiki.

Punten voor studenten verbergen in het Grade Center (2015)

Inleiding

Wanneer je werkt met toetsen en opdrachten (assignments) in Toledo, kan het soms handig zijn om punten te verbergen voor studenten. Deze mogelijkheid wordt ook meer gebruikt in de periode van examens. Er zijn echter een paar zaken waar je rekening mee moet houden en deze willen we hier even belichten.

Standaard is er in het Grade Center van een vak of een community ook een kolom ‘Totaal’ of ‘Total’ aanwezig. Wanneer je maar één toets hebt, is de score van de toets ook zichtbaar in de kolom totaal. In dit geval volstaat het dus niet om enkel de kolom van de toets te verbergen voor studenten omdat ze hun score ook kunnen zien in de kolom totaal.

Voorbeeld van foute situatie

Gewone kolommen in het puntenboek zoals deze van testen en assignments kan je heel eenvoudig verbergen voor studenten. In ons voorbeeld vertrekken van een Grade Center met een standaard kolom ‘Total (Totaal)’ en een kolom ‘Toets’. De student heeft 10/10 gehaald op de toets en bijgevolg is deze score ook standaard zichtbaar in de kolom ‘Total (Totaal)’.

Kolom totaal en kolom van toets

De student ziet op de pagina ‘My Grades (Mijn cijfers)‘ zowel de kolom ‘Total (Totaal)’ als ‘Toets’.

Mijn punten van student

Je verbergt enkel de kolom van de toets voor studenten door het contextueel menu te openen van de kolom Toets en kiest de optie ‘Verbergen voor studenten (aan/uit)’ of ‘Hide from Students (on/off)’.

Je verbergt enkel de kolom van de toets voor studenten

De kolom ‘Toets’ staat nu verborgen (herkenbaar aan het icoon naast ‘Toets’).

Enkel de kolom Toets is verborgen voor studenten

Op de pagina ‘My Grades (Mijn cijfers)‘ van de studenten is het punt voor de toets verborgen maar is het totaal punt nog zichtbaar. De student weet nu eigenlijk wel dat hij 10/10 heeft behaald.

Studenten zien nog steeds de kolom totaal (total)

Dit is niet (altijd) het gewenste resultaat. Zelfs wanneer je heel veel toetsen hebt, zou de student nog steeds zijn score kunnen berekenen van de betreffende toets door logisch na te denken en zelf een beetje te rekenen.

Oplossing 1: Kolom zowel verbergen als niet meer opnemen in de berekening van het totaal

De eerste oplossing om dit correct te doen, is om de kolom niet alleen te verbergen maar ook niet meer op te nemen in de berekening van de kolom ‘Total (Totaal)’.

We vertrekken terug van een Grade Center waar zowel de kolom totaal als deze van de toets zichtbaar zijn. Open het contextueel menu van de kolom Toets en kies  ‘Kolomgegevens bewerken’ of ‘Edit Column Information’.

Editeer de kolom informatie van de kolom Toets

Onder Options (Opties), geef je aan dat je de kolom niet wil opnemen in berekeningen van het Grade Center en ook dat je de kolom niet wil weergeven voor studenten.

Gebruik de kolom toets niet voor de berekening van het totaal

De kolom ‘Toets’ is nu niet meer zichtbaar voor studenten (zie icoon naast Toets) en de kolom ‘Total (Totaal)’ is nu terug leeg.

Kolom Toets is verborgen en Kolom totaal is leeg

Op de pagina ‘My Grades (Mijn Cijfers)’ ziet de student nu de toets niet meer staan is en is het totaal terug leeg.

Studenten zien geen informatie over de toets en de kolom totaal is leeg

Oplossing 2: Verberg zowel de kolom Totaal als de kolom Toets

We vertrekken terug van een Grade Center waar zowel de kolom Totaal als de kolom Toets zichtbaar zijn.

We beginnen met de kolom Toets te verbergen door via het contextueel menu van de optie ‘Verbergen voor studenten (aan/uit)’ of ‘Hide from Students (on/off)’.

Je verbergt enkel de kolom van de toets voor studenten

Vervolgens bewerken we de kolom Total (Totaal) door via het context menu de optie ‘Kolomgegevens bewerken’ of ‘Edit Column Information’ te kiezen.
Gelieve op te merken dat de kolom Total (Totaal) een speciale kolom is van het type berekende kolom en hierdoor kan men de kolom niet rechtstreeks verbergen via het contextueel menu.

Editeer de kolom totaal

Onder Options (Opties), geef je aan dat je de kolom niet wil weergeven voor studenten.

Verberg de kolom totaal

Beide kolommen zijn nu verborgen voor studenten.

De kolommen totaal en Toets zijn verborgen

Op de pagina ‘Mijn Punten’ ziet de student nu niet meer de punten staan van de toets evenals het totaal.

Studenten zien geen informatie over het totaal en over de toets

Conclusie

De oplossing die je gebruikt hangt af van hoe jij het Grade Center inzet in je vak of community. Indien je de kolom ‘Total (Totaal)’ wel gebruikt en je wil de punten van een toets verbergen voor studenten, kan je beter de kolom van de toets zowel verbergen als niet meer opnemen in de berekeningen. Als je echter de kolom ‘Total (Totaal)’ niet gebruikt, kan je deze beter verbergen.

TIP: Student Preview

Standaard heeft een gebruiker met beheerrechten in een vak of een community geen toegang tot de pagina My Grades (Mijn Punten). Om de bovenstaande stappen te kunnen testen langs de kant van de student kan men gebruik maken van de functionalitiet ‘Student Preview’.

Lees het blogartikel over Student Preview
Bekijk de documentatie van Student Preview in Toledopedia

Quiz met feedback na vraag

Juist voor Kerstmis hebben we een nieuwe functionlaiteit uitgerold in Toledo genaamd de Quiz. Een “Quiz” is een gewone Toledo toets waarbij feedback getoond wordt onmiddellijk na een vraag ipv aan het einde van de toets na het invullen van alle vragen.

Feedback onmiddellijk na een vraag

Dit is een eigen ontwikkeling van het Toledoteam en mag beschouwd worden als zijnde in test of in een beta fase (er kunnen nog dingen aangepast worden en feedback is welkom).

Wanneer je een toets aanmaakt, staat er onderaan een nieuwe optie genaamd: “Show feedback after each question”.

Optie om feedback na de vraag te activeren


Door deze optie aan te vinken worden volgende instellingen afgedwongen:

 • One at a Time (Eén tegelijk)
 • Prohibit Backtracking (Terugstappen niet toestaan)

Zowel feedback op de vraag als feedback op antwoordmogelijkheden worden ondersteund.
Dit laatste dien je te activeren in de algemene toetsinstellingen.

Meer info over de Quiz

Gelieve feedback te melden via je helpdesk, info op het help tabblad in Toledo (module ondersteuning).

Portfolio-correcties (November 2014)

Problemen met gekoppelde bestanden in Blackboard portfolio’s.

In de loop van de voorbije weken hebben jullie een aantal problemen gemeld in verband met portfolio’s. Een aantal gebruikers ondervonden problemen met het delen of her-delen van hun portfolio’s.
De afgelopen dagen hebben we de meeste van die problemen opgelost.
Alle problemen hadden op de één of andere -maar steeds verschillende- manier te maken met gekoppelde bestanden in portfolio’s en bewijsstukken (artifacts).
De symptomen van de opgeloste problemen waren:
 1. Bestanden met speciale karakters in de bestandsnaam worden niet juist opgeladen
 2. Portfolio’s, portfolio-pagina’s of bewijsstukken (artifacts) kunnen niet meer geopend worden – zelfs niet meer door de eigenaar van het portfolio. Bewerken lukt meestal nog wel
 3. Gekoppelde afbeeldingen worden niet getoond en gekoppelde bestanden kunnen niet geopend worden. Zelfs de eigenaar van het portfolio kan bij het bekijken of bewerken van een portfolio-pagina of bewijsstuk de bestanden niet opvragen of zien
 4. Een gedeeld portfolio bevat niet alle bestanden die de gebruiker in zijn of haar gebruikers-map heeft klaargezet
Voor bestaande portfolio’s hebben we bovenstaande problemen opgelost. Een uitgebreide beschrijving van de problemen, hun oorzaken en onze oplossing staat verder in deze tekst.
Als studenten nieuwe problemen melden met gekoppelde bestanden in portfolio’s, stuur die meldingen dan in elk geval door naar het Toledo-team.
Wat was er precies aan de hand?

1. Bestanden met speciale karakters in de bestandsnaam

Door een configuratieprobleem op één van de applicatie-servers achter Toledo werden dergelijke bestanden opgeladen met een foutief geëncodeerde naam.
Op dit moment heeft Toledo een park van 10 applicatie-servers, het probleem deed zich gelukkig maar voor op één van die servers. Een bestand “présentation.ppt” werd in de portfolio-tekst bewaard als “présentation.ppt”, maar het achterliggende bestand werd op de server weggeschreven als “pr?sentation.ppt”. Het gevolg was dat de link naar dat bestand niet werkte, dat het bestand dus niet geopend kon worden en dat het portfolio niet gedeeld kon worden.
De configuratie van de bewuste server is gecorrigeerd, de bestanden zelf ook, in de mate van het mogelijke. Het is mogelijk dat er nog een aantal foutief bewaarde bestanden op de server staan, de eigenaars van die bestanden zullen dat merken op het moment dat ze hun portfolio proberen te delen. Als jullie van dergelijke problemen horen, stuur ze dan snel door naar het Toledo-team.

2. Onbereikbare lokale bestanden in Portfolio-pagina’s.

Een gebruiker die onderstaande werkwijze volgde, veroorzaakte een probleem in zijn of haar portfolio.
 • Maak een portfolio
 • Maak een eerste pagina en sectie (gebeurt eigenlijk automatisch)
 • Bewerk de sectie
 • Voeg een koppeling naar een lokaal bestand toe of voeg een lokaal bewaarde afbeelding in
 • Klik Opslaan (Save), maar verlaat de portfolio-pagina niet
 • Bewerk de sectie opnieuw
 • Klik Opslaan (Save) en verlaat de portfolio-pagina (Klaar met bewerken).
De koppelingen en verwijzingen die tijdens de eerste bewerking van de sectie werden toegevoegd, werken niet. Blackboard houdt bij elke bewerking bij welke bestanden werden toegevoegd, ondat die verwijzingen bij het afsluiten van de portfolio-pagina gecorrigeerd moeten worden. Het probleem is dat bij elke nieuwe bewerking van een sectie de informatie over de bestanden uit de vorige bewerking verloren gaat. De bestanden worden wel opgeladen, maar Blackboard bewaart een fout gevormde koppeling. Bij bekijken krijgt de gebruiker een link van deze vorm “localhost:0//pad/naar/bestand.extensie”. Het portfolio kan wel gedeeld worden, maar de links in het portfolio werken niet allemaal.
Dit probleem hebben we opgelost door in de databank alle foutief bewaarde koppelingen te corrigeren en door een regel toe te voegen in de databank die nieuw aangemaakte koppelingen van de foute vorm omzet naar koppelingen van de juiste vorm.

3. Onbereikbare bestanden in bewijsstukken (artifacts) en ondeelbare portfolio’s (template-gebaseerd)

Template-gebaseerde portfolio’s die gebruik maken van bewijsstukken waarin de docent lokaal (van zijn of haar lokaal systeem, dus) gekoppelde bestanden had klaargezet bevatten niet-werkende koppelingen naar die bestanden en kunnen niet gedeeld worden.
Bij het aanmaken van het template worden lokaal gekoppelde bestanden in bewijsstukken niet meegenomen.
Een template is in wezen een gewone kopie van het model-portfolio, De kopieer-procedure die we gebruiken neemt de lokale bestanden die in de bewijsstukken gekoppeld werden niet mee.
We hebben dit probleem opgelost voor alle bestaande problemen (alle ontbrekende bestanden in bewijsstukken van studenten hebben we gekopieerd vanuit het oorspronkelijke bewijsstuk van de docent).
Fundamenteel hebben we dit nog niet opgelost, de procedure die we gebruiken om templates aan te maken moet nog gecorrigeerd worden. Dit probleem zal in de toekomst dus opnieuw opduiken, we zullen dat periodiek moeten oplossen tot het echt opgelost is.

4. Portfolio’s die niet in meest actuele staat gedeeld zijn.

Hoewel gedeelde portfolo’s automatisch ge-reshared worden bij elke wijziging aan inhoud en gekoppelde bestanden, bevatten sommige snapshots niet de laatst toegevoegde bestanden. Omdat Blackboard de wijzigingsdatum van het portfolio en van het snapshot bewaart in CET (Belgische tijd) en de wijzigingsdatum van bestanden in de Content Collection bewaart in GMT (Belgische tijd -1 uur), kan het gebeuren dat wijzigingen aan bestanden het reshare-mechanisme niet trigger-en.
8u 15 student logt in en bewerkt portfolio
8u 20 student deelt portfolio (snapshot-datum is 24/11/2014 08:20 CET)
8u 25 student voegt bestanden toe aan een mapje dat gekoppeld is aan portfolio (wijzigingsdatum is snapshot-datum is 24/11/2014 07:25 GMT)
Het re-share proces vergelijkt de datum van gekoppelde bestanden met de datum van de laatste snapshot, zijn de bestanden recenter, dan moet er een nieuw snapshot gemaakt worden. Bij het vergelijken van de data moet rekening gehouden worden met het verschil in tijdzone (en dat wisten we niet). Ook al werden er dus bestanden toegevoegd na de laatste deling, als dat binnen het uur gebeurde, werden de bestanden beschouwd als ouder dan de laatste snapshot en werd er niet opnieuw gedeeld.

Toledo knowledge base voor local admins