waarom studenten zich uitschrijven…

Studenten die zich uitschrijven, worden aangespoord om een exitvragenlijst in te vullen. We willen weten waarom studenten met de opleiding stoppen en zich uitschrijven in de loop van het academiejaar.

Dat vragen we aan Leen De Wolf, studentenpsycholoog bij STUVO+, studentenvoorzieningen aan Odisee en KU Leuven Campus Brussel.

Wat zijn de belangrijkste redenen waarom studenten zich uitschrijven?

Leen De Wolf: ‘We zien dat meer dan de helft van de studenten aangeeft dat ze geen juist beeld had van de opleiding, alsook van de moeilijkheidsgraad ervan. Het is dus belangrijk dat studenten naar de infodagen komen en lessen volgen tijdens de openlesdagen zodat ze een duidelijk én realistisch beeld van de opleiding krijgen. Tegelijk kunnen ze zo ook uitzoeken of de opleiding aansluit bij hun eigen interesses en mogelijkheden. Indien een student langskomt voor een gesprek merken we vaak dat zij geen infodag bijgewoond hebben of niet naar een openlesdag geweest zijn. Ze hebben hun studiekeuze vrij laat vastgelegd, bijvoorbeeld pas op het einde van de zomervakantie tot zelfs kort voor de start van het academiejaar, en daardoor de infodagen jammer genoeg gemist.

Voor veel studenten is de verdeling van hun tijd tussen studie, ontspanning en andere activiteiten moeilijk. Ook geven studenten die uitschrijven vaak aan dat ze moeizaam een juiste studiemethode vinden. STUVO+ organiseert sessies rond timemanagement en studiemethode om hen hierbij te helpen. Voor nieuwe studenten is de overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs vaak niet evident, want studeren in het hoger onderwijs vergt een grotere zelfstandigheid.’

De beslissing om te stoppen met de opleiding wordt vermoedelijk niet lichtzinnig genomen. Bij wie gingen deze studenten te rade?

Leen De Wolf: ‘We kunnen uit de enquête opmaken dat studenten die beslissing meestal niet alleen nemen maar wel na overleg met ‘anderen’. Die anderen zijn in de meeste gevallen mensen uit hun persoonlijke kring: familie, vrienden of medestudenten. Het is ook mijn ervaring dat de beslissing vaak al genomen is nog vóór de student contact opneemt met een studietrajectbegeleider. Slechts een kwart van de studenten nam de beslissing om de studie te stoppen in overleg met een studietrajectbegeleider. Nochtans is dit aan te raden! Zeker wanneer een student twijfelt of geen duidelijk beeld heeft van de gevolgen van het uitschrijven. Ik denk hierbij aan de gevolgen voor het leerkrediet, de kinderbijslag of de aangevraagde studietoelage.

We vragen de uitschrijvers of ze de opleiding zouden aanbevelen aan anderen en wat blijkt… 80% van de uitschrijvers zou dit zeker doen! De uitschrijvers zijn meestal van plan om een nieuwe opleiding aan te vatten.’

Kun je een omschrijving geven van het studieverleden van uitschrijvers?

Leen De Wolf: ‘Wat opvalt is dat studenten met een BSO-diploma zich tot vier keer méér uitschrijven dan studenten met een ASO-achtergrond, studenten met een TSO-diploma tot twee keer méér.

Ongeveer de helft van de uitschrijvers begon niet voor de eerste keer aan het hoger onderwijs. Een klein deel ervan had al een diploma hoger onderwijs maar het merendeel nog niet. Deze studenten ondernemen dus een tweede poging in het hoger onderwijs en mislukken opnieuw. Deze groep heeft duidelijk hulp nodig om zich te heroriënteren naar een andere studie.’

Zijn er bepaalde periodes in het academiejaar waarin het aantal uitschrijvingen plots toeneemt? En hoe verklaar je dat?

Leen De Wolf: ‘We bemerken een eerste piek van uitschrijvingen vóór 1 december. Als studenten merken dat de gekozen opleiding hen niet ligt, raden we hen aan om uit te schrijven om zó het leerkrediet en een deel van het inschrijvingsgeld te recupereren en snel te heroriënteren.

Een tweede golf van uitschrijvingen krijgen we na de eerste examenperiode in januari. Dat zijn vaak studenten waarbij de studieresultaten tegenvielen en die in het tweede semester een andere opleiding willen aanvatten of zich aanbieden op de arbeidsmarkt. Ook dan kunnen ze een deel van het leerkrediet recupereren.’

Tot slot, welke raad geef je aan toekomstige studenten om te vermijden dat ze fout kiezen?

Leen De Wolf: ‘(ik richt mij nu tot de abituriënt): Informeer je goed over de opleiding, ga na of de opleiding past bij wie je bent en wat je aankunt en studeer!

klik hier voor meer info over studentenbegeleiding

klik hier voor meer info over studieadvies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>