Verbindend en onderbrekend leren. The meaningful life.

25-11-2016
Slotconferentie DieGem: diversiteit en gemeenschapsvorming

Op vrijdag 25 november vond de slotconferentie plaats van DieGem: een vier jaar durend onderzoeksproject rond diversiteit en gemeenschapsvorming. DIEGEM is een samenwerking van  UA, HoGent, Universiteit Gent, KU Leuven, LUCA, IWT.  De moeite om eens een kijkje te nemen om de website voor publicaties en praktijktools.


De conferentie werd opgebouwd rond vier levensdomeinen: wonen, werken, leren en vrije tijd. In al deze levensvormen werd er gezocht naar nieuwe vormen van solidariteit in superdiversiteit. Daarbij was er bijzondere aandacht voor burgerschapspraktijken, gemeenschapsvorming en alternatieve circuits. Er werd ook dieper ingegaan op verschillende aspecten van leerprocessen: het normerend leren (leren vanuit voorschriften), het verbinden leren (leren door engagement en betrokkenheid) en onderbrekend leren (op een andere manier gaan denken en handelen).
Zo was er het verhaal van Wim die op het HIVSET (een buurtschool in Turnhout met een heel diverse leerlingenpopulatie) aangenomen werd als ‘opzichter’ tijdens de speeltijd. Van de speelplaats als een transitzone maakte hij het hart van het schoolgebeuren. Hij heeft een hechte band met de leerlingen, treedt in gesprek met de verschillende groepjes leerlingen, hij zorgt voor conflictbemiddeling en beantwoordt de duizend en een vragen van de leerlingen. Hij bewaakt het normerend leren en gaat na of de leerlingen de voorschriften naleven. Daarnaast zorgt hij ook voor verbindend leren in de vorm van een basketbalploeg die hij oprichtte en waarin hij samen met de leerlingen speelt. Een voorbeeld van onderbrekend leren zou kunnen zijn dat leerlingen met migratieachtergrond deel uitmaken van de leerlingenraad. De getuigenis van Wim toonde aan dat vermeende ‘transitzones’ de plek bij uitstek kunnen zijn waar het allemaal gebeurt.
Daarnaast werd er ook een mooi project uit de Gentse Rabotbuurt voorgesteld: de stadsakker. Daar werken vrijwilligers die geen toegang hebben tot het normale arbeidscircuit in ruil voor Torekens: een alternatieve munt waarmee ze in de winkels in de buurt producten kunnen kopen. De medewerkers van samenlevingsopbouw Gent die het project trekken hadden een sprekende film gemaakt van de stadsakker. Daarbij kwamen de diverse achtergronden van de vrijwilligers mooi in beeld. Er werd ook een experiment opgezet met medewerkers van werkgevers- en werknemers organisaties. Deze werden uitgenodigd om een dag samen met de bewoners te werken op de stadakker. Nadien werd er met hen een debat gevoerd over hoe deze vrijwilligers  geïntegreerd zouden kunnen worden in het normale arbeidscircuit. Dat bleek een hele uitdaging. De meesten onder hen bleken niet het gepaste profiel te hebben. Toch was de boodschap ook hoopvol: er ontstonden nieuwe vormen van solidariteit op de stadsakker en een aantal van de vrijwilligers startte met een opleiding in functie van latere tewerkstelling.
De afsluitende TED- talks brachten nog eens de uitdagingen voor solidariteit in de verschillende levensdomeinen in herinnering. Het was een boeiende en zeer leerzame conferentie.

Leen De Bolle

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>