Peter Beschuyt over talentontwikkeling binnen Odisee

Wat meteen opvalt, is de ernst waarmee Odisee naar het thema ‘talent’ kijkt. Het is geen thema dat op een blauwe maandag op de agenda is gezet om met een hype mee te stromen. Odisee kiest bewust voor een richting en een visie op onderwijs die nauw aansluit bij de ambitie van een grote groep docenten. En volgens mij ook aansluit bij de verwachtingen en behoeftes van een grote groep studenten.

Peter Beschuyt

Peter Beschuyt (Kessels & Smit, The Learning Company)  ondersteunt i.s.m. Dienst Onderwijs & Kwaliteit verschillende Studiegebieden van Odisee in hun proces om het speerpunt ‘Talenthogeschool’ te ontwikkelen en te implementeren in hun onderwijsbeleid en –praktijk. Peter ondersteunt Werkgroepen Talent in onze studiegebieden en verzorgde zelf ook al enkele workshops ‘talentontwikkeling‘ voor onze docenten. We vroegen Peter hoe hij dit proces tot nog toe ervaren heeft.

De ambitie en beroepsernst is ook duidelijk zichtbaar in het voorbereidende werk door de instellingsbrede projectgroep en de initiatieven van een aantal studiegebieden. Collega’s nemen in groep de belangrijkste literatuur door, praten thema’s en visies met elkaar door en zetten initiatieven op om de vertaling naar de praktijk te maken. En dat is samen zoeken, uitproberen en reflecteren. Talentgericht werken is complex omdat het fundamenteel is: een meer waarderende manier van kijken naar studenten, docenten en het onderwijsvak. Een talentgerichte aanpak past niet binnen één vak bij één docent. Het is een opdracht van het hele team en binnen alle vakken. Het kleurt de manier van lesgeven, van begeleiden en van evalueren. Hoe je naar stages kijkt, bachelorproeven kiest, een curriculum opbouwt en samenwerkt in het team. Het gaat erom samen te zoeken naar vermogens die een student heeft en die zo te voeden dat de vermogens (ofwel talenten) ten volle worden ontwikkeld, met het oog op een succesvolle loopbaan en een betekenisvol en fijn leven. Voeden van de kiemen die reeds aanwezig zijn, eruit halen wat er in zit. En niet proberen erin te steken wat er niet in zit.

Daar is geen one size fits all aanpak voor. Je kan inspiratie halen uit de literatuur, praktijken in andere landen bestuderen, leren van de collega’s van andere opleidingen, maar je kan geen copy-paste doen van hun aanpak. Elke studentengroep, elke docentengroep en elk studiegebied zijn anders. Ook de uitdagingen waar een studiegebied voor staat en de draagkracht van het team verschillen.

Odisee kiest een goede strategie door zo veel mogelijk aan interne professionalisering te doen. Via de instellingsbrede projectgroep en een breed lerend netwerk worden medewerkers uit verschillende opleidingen rond het thema verzameld. Ze werken aan visie, delen inspiratie, leren van elkaar en zetten experimenten op. Zo bouwt Odisee als hogeschool bekwaamheid op in het talentgericht werken. Tegelijk geeft deze aanpak heel wat medewerkers de kans om hun eigen talenten te ontwikkelen, te leren, te vernieuwen en te experimenteren met aanpakken en rollen die zij kunnen opnemen.

Ook de timing is belangrijk. Er zijn wel meer uitdagingen waar opleidingen mee bezig zijn. Hier wordt gekozen voor een duurzame groei, op het tempo van de passie en ambitie van zij die meebouwen. En met minimale ondersteuning door externen, zoals wij: meer dan genoeg en niet meer dan nodig.

 

Een gedachte over “Peter Beschuyt over talentontwikkeling binnen Odisee”

  1. Ik kan het met Peter Beschuyt alleen maar eens zijn. De omschakeling naar een talentgerichte aanpak is niet evident en voor elke opleiding binnen het studiegebied IWT & BT anders. Het is zeker een pluspunt dat we van de instelling de vrijheid krijgen om hier zelf vorm aan te geven. Ik merk bij collega’s veel enthousiasme, maar ook angst voor het onbekende. Kleine stappen zetten en ‘quick wins’ versnellen het aanvaardingsproces en zorgen ervoor dat de trein aan het rollen gaat … We hebben nog een hele weg af te leggen om tot een duurzame implementatie te komen. De toekomst ziet er in deze echter goed uit!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>