Studenten erg tevreden over hun bachelorproefbegeleiders

Onze studenten stellen erg op prijs dat ze voor vragen en problemen vlot terecht kunnen bij hun bachelorproefbegeleiders.  Dit leren we uit de bevraging die elke examenperiode wordt afgenomen bij studenten die hun bachelorproef hebben ingediend.   De bevraging bevat vier rubrieken: beoogde leerresultaten, voorbereiding en informatie, begeleiding en studeerbaarheid.  We hebben hierover gegevens van de voorbije drie academiejaren.   De laatste update van de meetresultaten dateert van september 2016.  2119 studenten werden in die periode bevraagd.  De responsgraad bedraagt 47.4%.

Het item over de bereikbaarheid van de begeleiders scoort dus erg hoog, met 5.15 op een zespuntenschaal  gaande van helemaal niet akkoord tot helemaal akkoord.  Een andere opsteker betreft het krijgen van voldoende en bruikbare feedback (4.9/6).  Studenten appreciëren ook de ruimte die ze krijgen om eigen accenten te leggen (5.16/6).   Wie zich afvraagt wat onze opleidingen precies van hun studenten verwachten voor het realiseren van hun bachelorproef, krijgt een helder en bemoedigend antwoord: gericht informatie zoeken en selecteren (5.42/6), relevante informatie zelfstandig en kritisch verwerken (5.41/2), verantwoordelijkheid opnemen (5.36/6), komen tot een gemotiveerd eindbesluit, correct citeren en refereren en een tijdsplanning aanhouden (5,28/6).  Onze studenten geven ten slotte aan dat de studiebelasting voor de bachelorproef in verhouding is tot het aantal studiepunten (4,98/6).

Als we op zoek gaan naar een domein waar onze studenten in sommige opleidingen nog ruimte zien voor verbetering, dan moeten we het hebben over het laagst scorende item ‘Door de opleiding heen word ik goed voorbereid op de bachelorproef’ (3.89/6).

“De analyseteams van de opleidingen zullen deze gegevens nu ook analyseren en opvolgen.  In de stuurgroep bachelorproef kunnen ervaringen worden uitgewisseld”, dixit Anne Devesse, voorzitter van de stuurgroep voor de studiegebieden Gezondheidszorg, Onderwijs en Sociaal-agogisch Werk.

Bachelorpreoeven_IMG_20161216_104937

Een goede opvolging is uiteraard van belang, zeker gezien de validiteit en betrouwbaarheid van de meetresultaten.  Bovenstaande besluiten worden inderdaad in grote lijnen  bevestigd in de rapportering over de algemene opleidingsevaluatie door studenten, die onlangs werd vrijgegeven.  In de rubriek ‘Bachelorproef’ van de opleidingsevaluatie scoorde de kwaliteit van de begeleiding (4.25/6) het hoogst.  Het laagst scorende item was de ‘Voorbereiding op het maken van de bachelorproef in de opleiding’ (3.92/6).

We sluiten graag af met een pluim voor onze ‘kampioenen’ op het vlak van begeleiding van de bachelorproef, met scores boven de 5.3/6 voor de bereikbaarheid van de interne begeleiders en het geven van voldoende en bruikbare feedback.  Het betreft de opleidingen Office Management in Brussel, Bouw in Aalst en de Verpleegkunde in Sint-Niklaas.  Van harte proficiat aan de betrokken collega’s!

 

2 gedachten over “Studenten erg tevreden over hun bachelorproefbegeleiders”

  1. Zeer mooi van de bovenstaande opleidingen!

    Het is slechts ‘het topje van de ijsberg’. Eerder hebben in mijn cluster – Industriële Wetenschappen en Technologie en Biotechniek – de opleidingen Vastgoed, Agro- en biotechnologie en Elektromechanica ook al mooie cijfers gekregen op de kwaliteit van de bachelorproef.

    1. Helemaal akkoord! Het item over de bereikbaarheid van de begeleiders scoort inderdaad voor alle opleidingen erg hoog, met een gemiddelde score van 5.15/6 (laagste score, 4.3/6). Ook voor het krijgen van voldoende en bruikbare feedback (4.9/6) geven onze studenten onze bachelorproefbegeleiders goede punten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>