Socratische gesprekken met onze studenten Gezondheidszorg

Socratische gesprekken in het DIP-project 2016
Dit jaar werden op 28 november in het project Diversiteit en Internationalisering (DIP) socratische gesprekken gevoerd. Studenten gezondheidszorg leerden zo op een andere manier omgaan met prangende kwesties in hun werkveld of in de samenleving. Helemaal volgens de methodiek van het socratisch gesprek werden de studenten uitgedaagd om ‘de kunst van het vragen stellen’ te beoefenen.

Er bestaan weliswaar geen ‘domme’ vragen, maar toch zijn er vragen die interessanter of relevanter zijn dan andere. De waarheid die men verwerft is immers slechts die waarheid die men verdient in functie van de vragen die men stelt. Dat bleek ook uit de oefeningen.

De vragen die naar boven kwamen hadden te maken met moeilijke kwesties waarop geen kant en klaar antwoord mogelijk is: bekwaamheid tot euthanasie, het taboe op ziek zijn, de interculturele uitdagingen in de gezondheidszorg, etc.
Een kant en kant antwoord vinden is niet de bedoeling van het socratisch gesprek. Met zo’n antwoord zou de vraag verdwenen zijn en niet meer ter discussie staan. In het socratisch gesprek wordt er integendeel een verdiepend gesprek gevoerd waarbij er een beter inzicht komt in de problematiek die aan de orde is, zonder dat deze verdwijnt.

Daarbij leren de deelnemers luisteren naar elkaar en leren ze om verschillende standpunten en perspectieven te overwegen. Ze leren ook om argumenten voor en tegen te formuleren, om vooronderstellingen te detecteren en om hun eigen standpunt op een zorgvuldige en precieze manier te verwoorden.
Dat de socratische gespreksmethode geen jarenlange oefening vergt, maar dat het ook interessant kan zijn wanneer je er plots wordt ingegooid bewezen de studenten gezondheidszorg. Zij kwamen met de meest interessante vragen op de proppen en voerden diepgaande gesprekken met respect voor de mening van iedereen.

De eerste socratische gesprekken in het DIP programma waren een succes!
Leen De Bolle

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>