Wat vinden onze studenten en docenten over hun opleiding?

In een vorig blogbericht (de O in ASTOR… de Opleidingsevaluatie) hebben we geschetst hoe de opleidingsevaluatie kadert in de kwaliteitscyclus van Odisee. Hieronder geven we een greep uit de resultaten.

Sinds de start van ASTOR werden studenten en docenten van 14 opleidingen bevraagd over de kwaliteit van hun opleiding. Van die 14 opleidingen zijn er een aantal op meerdere campussen. Verder lezen

Odisee studenten geven feedback aan hun docenten (2) – een nieuwe vragenlijst

In een vorig blogbericht somden we een aantal wijzigingen op in de manier waarop Odisee studenten feedback zullen geven over hun docenten/vakken vanaf academiejaar 2016-17. Hier gaan we dieper in op een van die wijzigingen: de nieuwe vragenlijst. Die kwam tot stand in samenspraak met de opleidingen en de Algemene Studentenraad. Wat verandert er in grote lijnen? Verder lezen

De mening van studenten Bedrijfsmanagement over studiemateriaal

De  studenten Bedrijfsmanagement hebben hun mening gegeven over  de kwaliteit van het studiemateriaal, in het kader van de bewaking van de opleidingskwaliteit.  Ze scoorden verschillende items  rond inhoud, didactische vereisten, wetenschappelijke kenmerken en professionele gerichtheid.

De studenten van de  opleidingen Bedrijfsmanagement tonen zich tevreden omdat het studiemateriaal ‘overeenstemt met de doelen van de opleiding’ en het ‘vakjargon van het beroep’ gebruikt.

De studenten van Bedrijfsmanagement Brussel zijn ook tevreden dat het studiemateriaal ‘verbanden legt met andere inhouden of opleidingsonderdelen’ en het ‘kritisch en probleemoplossend denken stimuleert’.

De studenten willen wel graag ‘extra en verdiepend materiaal’ en meer ‘oefeningen en toetsen’ waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

Studenten achten de items rond maatschappelijke kenmerken minder belangrijk waaronder  ‘verschillen in cultuur, etniciteit, gender…  Een uitdaging voor de opleidingen om daarmee aan de slag te gaan!

Je mag bang zijn in het donker

Inspirerend coachen. Een interessante invalshoek om talentontwikkeling van studenten en collega’s te stimuleren.  Toch?  Goede reden voor ons lerend netwerk talent om er een vormingsdag aan te wijden onder begeleiding van Jef Clement, ervaren coach, trainer en consultant.  Al na een uurtje was het glashelder: inspirerend coachen kan elke docent, collega, ouder, leidinggevende helpen om leerprocessen uit te lokken, te begeleiden en te ondersteunen. De sleutelwoorden van de dag waren nieuwsgierigheid, comfort bij feedback en ruimte voor weerstand.  De oefeningen smaakten naar meer, want coach word je niet in één dag. En drie quotes bleven zeker hangen: Verder lezen

Studenten SAW beoordelen online hun studiemateriaal

Eén van de instrumenten voor de bewaking van de opleidingskwaliteit is het assessment van studiemateriaal door studenten.  Het betreft hier een online bevraging van kwaliteitscriteria voor studiemateriaal waaronder inhoudelijke kenmerken, didactische vereisten, wetenschappelijke kenmerken en professionele gerichtheid.

De studenten van de  opleidingen Orthopedagogie & Sociaal Werk  beoordelen het studiemateriaal van hun opleiding  als volgt:

Ze tonen zich erg tevreden omdat het studiemateriaal:

  • overeenstemt met de doelen van de opleiding
  • het vakjargon van het beroep gebruikt
  • aansluit bij de lessen
  • oog heeft voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving

De studenten willen graag nog meer:

  • oefeningen en verwerkingsmogelijkheden
  • informatie over organisaties/ instellingen uit het werkveld
  • weten waar ze extra materiaal kunnen vinden
  • toetsmogelijkheden

Over het ‘leren omgaan met nieuwe media’ zijn de meningen eerder verdeeld: een deel van de studenten is tevreden, een ander deel ervaart een tekort en nog anderen achten dit item irrelevant.
Voorwerp voor de opleidingen tot verdere bespreking!