Transparantie?

transparantie_blog

Open communicatie.  Een cruciaal onderdeel van het speerpuntbeleid van Odisee. Tegelijk een niet te onderschatten  uitdaging als we de resultaten van een recente bevraging bij studenten en personeel van Odisee ernstig nemen.   Ook externe stakeholders (overheid, ouders, abituriënten, werkveld) hebben recht op bevattelijke informatie over de kwaliteit van ons onderwijs en beleidsvoering.

Met deze groepsblog wil de dienst Onderwijs en Kwaliteit een steentje bijdragen om intern een transparante kwaliteitscultuur te laten groeien.   Tegelijk willen we onze verantwoordelijkheid opnemen op het vlak van externe verantwoording.

We nemen ons voor nieuwe ontwikkelingen die verband houden met de realisatie van het speerpuntbeleid en relevante bevindingen uit diverse bevragingen en analyses met een zekere regelmaat en in een behapbare vorm te posten.