Overal witte aula’s?

De Standaard kopte in zijn weekendeditie van 23 september: ‘overal witte aula’s behalve bij de rechten’.

Even verderop klinkt het: ‘de populairste opleidingen met een migratieachtergrond? Rechten en bedrijfsmanagement’.

De lezer kreeg geen definitie van wat met ‘een migratieachtergrond’ wordt bedoeld. Op een bepaald moment heeft de auteur het over ‘jongeren met een Turkse, Marokkaanse of een andere niet-Belgische herkomst’. Je vraagt je af: waarom die extra klemtoon op dat Turks en dat Marokkaans? Verdient de groep van studenten met Oost-Europese roots (om er maar een te noemen) geen aparte vermelding?

Aan Odisee hanteren we volgende definitie: een student heeft een migratieachtergrond als minimum 1 ouder OF minimum 2 grootouders een niet-Belgische nationaliteit hebben, met als belangrijke bijkomende voorwaarde dat deze student zijn Secundair Onderwijs in België moet hebben gevolgd.

In de marge van het artikel worden twee statistieken gegeven onder de wat ongelukkige kop ‘allochtone studies in cijfers’.

  • 18 procent van de studenten die office management volgen aan Thomas More, heeft een migratieachgtergrond.
  • 201 studenten met vreemde roots volgt aan de Karel Grote Hogeschool (sic) bedrijfsmanagement.

Interessanter zou natuurlijk zijn om de evolutie in beeld te brengen. Neemt het aantal studenten met migratieachtergrond toe in het Hoger Onderwijs? En ongetwijfeld nog belangrijker: halen er ook meer een diploma?

Op beide vragen is het antwoord duidelijk ja, toch wat Odisee betreft.

In academiejaar 2012-13 had 7,3% van de ruim 10.000 studenten aan Odisee een migratieachtergrond. In 2016-17 was dat al 11,1%.

Odisee reikt elk jaar bijna 2000 diploma’s uit. In 2013 waren dat er 90 voor studenten met een migratieachtergrond, vier jaar later zijn dat er al 154.

En de opleiding Bedrijfsmanagement Brussel telt inderdaad ook aan Odisee het hoogste aantal studenten met migratieachtergrond: 356 op 1125, ruim 28%.

Er is nog werk aan de winkel, de uitval bij de studenten met migratieachtergrond ligt hoger, maar het minder goed presteren van studenten met een migratieachtergrond mag niet teruggebracht worden tot die migratieachtergrond zelf. Het heeft te maken met het feit dat die studenten  vaker geconfronteerd worden met omstandigheden die een vlotte onderwijsloopbaan belemmeren. Ze volgen vaker een BSO vooropleiding en hebben ook vaker te maken met schoolachterstand

Nog een laatste keer terugkomen op het artikel in de standaard. Onder de kop ‘gelukkig weigerde ik naar het technisch te gaan’ wordt meewarig gegaan over de slaagkansen in het hoger onderwijs van studenten met een TSO vooropleiding . Dat is niet helemaal correct. ASO-studenten hebben inderdaad een hogere slaagkans. Van diegenen die met een ASO diploma in de achterzak in 2012-13 een opleiding aan Odisee begonnen, haalde 6 op 10  binnen de vijf jaar zijn diploma. Bij de TSO-studenten is dat 4 op 10. Een duidelijk verschil maar geen hopeloze zaak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>