Van kwaliteitsbeleid naar kwaliteitscultuur

We vinden het belangrijk dat het kwaliteitsbeleid wordt gedragen door de hele onderwijsgemeenschap, leidinggevenden, personeel en studenten, onderwijs en diensten, opleidingen en werkveld. Door dit beleid samen in praktijk te brengen groeit wederzijds vertrouwen en ontstaat een doorleefde kwaliteitscultuur.

De kenmerken van onze kwaliteitscultuur weerspiegelen de kernwaarden van Odisee.

Openstaan

 • actieve participatie van alle stakeholders
 • verschil als rijkdom
 • open communicatie
 • internationale horizon

Verbinden

 • gemeenschappelijke doelen
 • proces- en systeemdenken
 • expertiseuitwisseling
 • samenwerking

Emanciperen

 • voorbeeldfunctie (als ‘steunbron’ en ‘change agent’)
 • (ver)sterk(t) eigenaarschap
 • kritisch bewustzijn
 • vertrouwen en dialoog

Grenzen verleggen

 • ondernemingszin
 • verantwoordelijkheid
 • experimenteerruimte
 • creativiteit

Onze kwaliteitscultuur gevat in de kernkwadranten van Daniel Ofman:

Kernkwaliteit                 Valkuil                  Allergie             Uitdaging

Professionalisme     Complexiteit        Simplisme         Eenvoud

Een professionele aanpak is ons eigen, eenvoud is onze betrachting.