Van missie naar kwaliteitsbeleid

De hoekstenen van de missie  zijn de fundamenten van ons kwaliteitsbeleid.

We vormen hoogopgeleide professionals.
We zijn trots op onze afgestudeerden. De borging van het opleidingsniveau (VKS 6) van onze afgestudeerden is een belangrijke functie van het kwaliteitsbeleid.

We geloven in de kracht van mensen, hun talenten en ontwikkeling. Optimisme drijft ons in alles wat we doen. Door mensen aan te spreken op hun interesses en talenten ontstaat kwaliteit en gedrevenheid.

We hebben vertrouwen in elkaar, delen ervaringen, kennis en vaardigheden in open netwerken.  Expertisedeling, binnen en buiten de organisatie, is een solide basis voor leren en ontwikkeling.

Denken, durven, doen, doorzetten én dromen vormen ons leidmotief.  Een opwaartse spiraal van visie naar beleidsuitvoering, evaluatie en bijsturing drijft ons naar permanente verbetering. Vanuit een waarderende benadering willen we prioriteit geven aan de verdere uitbouw van onze sterktes.

Door intensief samen te werken en actief te participeren gaan we voor hoge kwaliteit, halen we het beste uit onszelf en geven we richting aan de toekomst. Kwaliteitsvol onderwijs realiseren is onmogelijk zonder intensieve samenwerking tussen en actieve participatie van alle betrokken actoren.

We reiken uitdagende kaders aan die ruimte bieden om te experimenteren en te vernieuwen. Kwaliteit houdt meer in dan beantwoorden aan normen en standaarden. We durven nieuwe paden bewandelen. We stimuleren initiatief en creativiteit.