Dienst Onderwijs en Kwaliteit

De dienst onderwijs en kwaliteit ondersteunt het onderwijs- en kwaliteitsbeleid van Odisee.

 

Els Alaerts (kwaliteitsraamwerk, bewaking opleidingskwaliteit)

Els.alaerts@odisee.be – 02 2101406

Chara Baeyens (talentbeleid en onderwijskundige professionalisering)

Chara.baeyens@odisee.be – 02 2101395

Tom Colpaert (statistische analyse en metingen)

Tom. colpaert@odisee.be – 02 2101296

Paul Garré (coördinatie en beleid)

Paul.garre@odisee.be  – 02 2101311

Lutgarde Peeters (algemene administratieve ondersteuning)

Lutgarde.peeters@odisee.be – 02 2102225

Dirk Rooman (onderwijskundige professionalisering)

Dirk.rooman@odisee.be – 02 2101666

Lieve Strijckmans (statistische analyse en metingen)

Lieve.strijckmans@odisee.be – 02 2102225

Ann Van Der Kelen (bewaking opleidingskwaliteit)

Ann.vanderkelen@odisee.be – 02 2108822