Basisfuncties van het kwaliteitsbeleid

Zorg voor stabiliteit (verankeren)
De bestaande kwaliteit bestendigen, ervoor zorgen dat geen terugval optreedt.

Energie voor verandering (verbeteren en vernieuwen)
De kwaliteit optillen naar een hoger niveau.  Daarbij gaat bijzondere aandacht naar permanente professionalisering van het personeel, expertisedeling in open (waar mogelijk internationale) netwerken en innovatieve experimenten.

Aandacht voor belanghebbenden (valideren en verantwoorden)
Rekenschap geven aan belanghebbenden: intern (studenten, personeel en bestuur) en extern (werkveld, partnerorganisaties en overheid). Hen ook een actieve rol laten spelen in de publieke validering van onze kwaliteitseisen en geleverde kwaliteit.