Aandachtsgebieden van het kwaliteitsbeleid

De uitbouw van kwaliteitsvol en duurzaam onderwijs

• competentiegericht en talentontwikkelend
• in een leerrijke context van diversiteit
• met gepaste begeleiding naar toenemende autonomie
• waar eigenaarschap over het eigen leerproces wordt versterkt
• met praktijk als oriëntatie en wetenschap als fundering
• in een intensieve interactie met werkveld, praktijkgericht onderzoek en dienstverlenende activiteiten
• met maatschappelijk verantwoord handelen en een leergierige, kritisch-reflectieve basishouding als generieke finaliteit

De uitbouw van een professionele organisatie

toekomstgericht en effectief: er is een inspirerend en maatschappelijk relevant strategisch beleid dat doorwerkt tot in de haarvaten van de organisatie, met aantoonbare resultaten als gevolg
transparant en efficiënt: met logische, goed werkende structuren, heldere communicatielijnen, duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden
participatief en collaboratief: alle stakeholders werken waar nodig actief samen aan de ontwikkeling (en evaluatie) van het onderwijs, waardoor een stevig draagvlak ontstaat
deskundig en innovatief: er is een beleidsondersteunend professionaliseringsaanbod op maat en er wordt actief geparticipeerd in voor instellingsoverstijgende leernetwerken, er wordt ook geleerd in creatieve proefprojecten