de O in ASTOR … de Opleidingsevaluatie

Odisee bewaakt de kwaliteit van haar opleidingen in de ASTOR-cyclus. De opleidingsevaluatie (O), een onlinebevraging bij studenten en docenten, is daar een onderdeel van. Het is de vierde stap in de kwaliteitscyclus, volgend op de kwaliteitsaudit (A), het assessment van het studiemateriaal (S) en de externe toetscommissie (T). De ASTOR-cyclus wordt vervolgens afgerond met een intern en extern reflectiemoment (R).

In de opleidingsevaluatie beoordelen studenten en docenten een zestigtal items over uiteenlopende thema’s als leerresultaten, programma, academische en professionele gerichtheid, internationalisering, leeromgeving, stages, bachelorproef, kwaliteitszorg, onderwijsorganisatie en infrastructuur. Het gaat om studenten die het volledige traject van de opleiding doorlopen hebben en kunnen afstuderen in dat academiejaar. De docenten krijgen een quasi identieke vragenlijst voorgeschoteld. De vragenlijst werd opgesteld door een expertgroep van de Associatie KU Leuven in het kader van het KONDOR-project, gefinancierd door het onderwijsontwikkelingsfonds.

Sinds de invoering van de ASTOR-cyclus vorig academiejaar zijn er zes opleidingen aan bod gekomen, vier van de zes behoren tot het studiegebied gezondheidszorg (Verpleegkunde en Vroedkunde).  We rapporteren hieronder kort over de belangrijkste bevindingen. Voor de andere studiegebieden is tot op heden nog maar een opleidingsevaluatie afgenomen (in de opleiding Bouw voor Industriële Wetenschappen en Technologie en in de opleidingToegepaste Informatica voor Handelswetenschappen en Bedrijfskunde) of moeten de eerste evaluaties nog plaatsvinden (in de studiegebieden Onderwijs en Sociaal-agogisch werk). Dit academiejaar staan nog opleidingsevaluaties op stapel in 11 opleidingen. Daarover later dus meer nieuws.

Maar over de opleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde hebben we wel al iets te melden. We merken dat de studenten erg tevreden zijn over de infrastructuur (score 5,05 op een 6-puntenschaal). Daar wordt bijvoorbeeld gepeild naar ICT-infrastructuur, practicum- en leslokalen. Ook de bibliotheek scoort goed. De rubriek academische en professionele gerichtheid heeft twee items in de top 10 van best scorende items: (1) de aandacht die er aan theoretische onderbouwing wordt besteed (score 5,03) en (2) voldoende verwijzing naar concrete, actuele situaties (score 4,70). Feedback van docenten ligt in dezelfde lijn: grote tevredenheid over de dienstverlening van de ICT-dienst (score 5,17) en de bibliotheek (score 4,84). Uit de rubriek academische en professionele gerichtheid bevinden zich 4 items in de top 10.

  • voldoende aandacht in de opleiding voor het aanleren van onderzoeksvaardigheden (score 4,93)
  • aangemoedigd worden om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek (score 4,93)
  • voldoende aandacht in de opleiding aan competenties die relevant zijn voor het beroepsleven (score 4,87)
  • voldoende verwijzing naar concrete, actuele situaties (score 4,83).

Slechts enkele items krijgen een score van minder dan 4,00. In de verdere uitbouw van de internationale gerichtheid ligt een belangrijke uitdaging, zowel volgens studenten als docenten. Studenten geven aan dat er weinig kans is om in contact te komen met buitenlandse studenten en/of docenten. Docenten zijn van mening dat er onvoldoende anderstalig lesmateriaal wordt gebruikt.

Vanzelfsprekend zijn de betrokken opleidingen hier intussen volop mee aan de slag. Zo worden een aantal mobiliteitsopties ingebouwd voor uitgaande en inkomende studenten. Daarnaast wordt vanaf academiejaar 2016-2017 gestart met een vernieuwde opleiding verpleegkunde (240 studiepunten) waar elke student bewust kan kiezen uit een pakket van  keuzeopleidingsonderdelen die sterk inspelen op de internationale dimensie zoals medical English (3 studiepunten) en/of Francais médical (3 studiepunten) en Global and transcultural health (3 studiepunten).

Een gedachte over “de O in ASTOR … de Opleidingsevaluatie”

  1. Mooi dat studenten ook merken dat evidence based handelen cruciaal is en stevig verankerd in het curriculum van verpleegkunde en vroedkunde. Vooral de koppeling tussen wetenschappelijke vaardigheden en de competenties relevant voor het beroepsleven is belangrijk. Het eerste is immers een bron om het tweede continu aan te scherpen en te verbeteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>