Categorie archief: talentontwikkeling

Je mag bang zijn in het donker

Inspirerend coachen. Een interessante invalshoek om talentontwikkeling van studenten en collega’s te stimuleren.  Toch?  Goede reden voor ons lerend netwerk talent om er een vormingsdag aan te wijden onder begeleiding van Jef Clement, ervaren coach, trainer en consultant.  Al na een uurtje was het glashelder: inspirerend coachen kan elke docent, collega, ouder, leidinggevende helpen om leerprocessen uit te lokken, te begeleiden en te ondersteunen. De sleutelwoorden van de dag waren nieuwsgierigheid, comfort bij feedback en ruimte voor weerstand.  De oefeningen smaakten naar meer, want coach word je niet in één dag. En drie quotes bleven zeker hangen: Verder lezen

Nieuw OOF-project 16-17: Breedst

Breed Evalueren met oog voor Eigenaarschap en Diversiteit van STudenten

Het construeren van kennis wordt alsmaar belangrijker. De onderwijspraktijken binnen Odisee, waarbij studenten onderzoekend en actief leren en waarbij studenten op een talentgerichte manier begeleid worden in hun leerproces, sluiten hierbij aan. Bij leren hoort evalueren: evalueren van het leren (summatieve evaluatie) en evalueren om te leren (formatieve evaluatie). We willen de huidige evaluatiepraktijk optimaliseren door ze ‘breder’ te maken.

Verder lezen

Strategische indicatoren talent & diversiteit

Voor de beleidsperiode 2014-2019 heeft Odisee 5 strategische speerpunten geformuleerd. Voor elk speerpunt zijn indicatoren vastgelegd om de evolutie ter zake op te volgen. Voor het speerpunt Integraal talentbeleid vindt jaarlijks een rondvraag plaats bij de opleidingshoofden. Dit gebeurde een eerste keer in 2016. Doel is na te gaan in hoeveel van de 38 opleidingen reeds bepaalde goede praktijken aanwezig zijn.  De verwachting is dat dit in de loop van de beleidsperiode in stijgende lijn gaat. Uiteraard is er nog een weg te gaan in de veronderstelling dat onze opleidingen tegen 2019 aan de verwachtingen op het vlak van talentontwikkelend onderwijs voldoen. Verder lezen

Odisee en Hogeschool Leiden starten onderzoek rond professionele identiteit

Het speerpuntbeleid van Odisee beklemtoont de ontwikkeling van de professionele identiteit van de studenten.   Dit gaat over het opleiden tot competente professionals, maar ook over de vorming van kritisch-reflectieve wereldburgers.   Over domeinspecifieke leerresultaten  van een opleiding, maar ook over de eigen talenten van elke persoon.   Over kennen en kunnen, maar ook over willen en zijn.   Over professionele standaarden en conventies, maar ook over diverse contexten, uiteenlopende referentiekaders en interprofessionele samenwerking.   Kortom, stof genoeg voor een nieuw onderzoeksplatform, opgericht in samenwerking met de Hogeschool Leiden.  Interesse?  Onderstaande uitnodiging zeker lezen!

Verder lezen

Leren van en met collega’s: ontdek talent in je eigen team

Het tijdschrift Klasse pakte onlangs uit met een interessant onderzoeksproject van onze collega’s uit het studiegebied Onderwijs in Aalst. Tijd om er zelf ook fier mee naar buiten te komen!

“Met een collega een probleem bespreken in de koffiehoek werkt 3 keer efficiënter dan een bijscholing volgen.” Dat stelt professor Simon Beausaert. Uit zijn onderzoek blijkt dat bij elkaar informatie en feedback zoeken een veel groter effect heeft dan pedagogische studiedagen of trainingen.

Welke 3 collega’s op school consulteer jij het vaakst? Op wie zou je nog willen rekenen, en hoe ga je dat aanpakken? Deze tool helpt je om jouw professionele netwerkje in kaart te brengen.

foto talentkaart

Vanuit het PWO-project “Supporteren voor de startende leraar” zijn 49 trainers gevormd die aan de slag gaan met de Talentenkaart in scholen van het basis- en secundair onderwijs om het uitwisselen tussen collega’s te stimuleren.

Goed nieuws, dit succes van de Talentenkaart wordt verlengd! Ken je nog geïnteresseerden om een train-the-trainer te volgen? Inschrijven kan voor één van de bijkomende zomercursussen op 15 juni, 23 of 24 augustus 2016 (Odisee Aalst – Kwalestraat 154, 9320 Aalst) via deze inschrijvingstool of mail naar sanne.devos@odisee.be.