Categorie archief: superdiversiteit

Verbindend en onderbrekend leren. The meaningful life.

25-11-2016
Slotconferentie DieGem: diversiteit en gemeenschapsvorming

Op vrijdag 25 november vond de slotconferentie plaats van DieGem: een vier jaar durend onderzoeksproject rond diversiteit en gemeenschapsvorming. DIEGEM is een samenwerking van  UA, HoGent, Universiteit Gent, KU Leuven, LUCA, IWT.  De moeite om eens een kijkje te nemen om de website voor publicaties en praktijktools.

Verder lezen

Socratische gesprekken met onze studenten Gezondheidszorg

Socratische gesprekken in het DIP-project 2016
Dit jaar werden op 28 november in het project Diversiteit en Internationalisering (DIP) socratische gesprekken gevoerd. Studenten gezondheidszorg leerden zo op een andere manier omgaan met prangende kwesties in hun werkveld of in de samenleving. Helemaal volgens de methodiek van het socratisch gesprek werden de studenten uitgedaagd om ‘de kunst van het vragen stellen’ te beoefenen.

Verder lezen

Nieuw OOF-project 16-17: Breedst

Breed Evalueren met oog voor Eigenaarschap en Diversiteit van STudenten

Het construeren van kennis wordt alsmaar belangrijker. De onderwijspraktijken binnen Odisee, waarbij studenten onderzoekend en actief leren en waarbij studenten op een talentgerichte manier begeleid worden in hun leerproces, sluiten hierbij aan. Bij leren hoort evalueren: evalueren van het leren (summatieve evaluatie) en evalueren om te leren (formatieve evaluatie). We willen de huidige evaluatiepraktijk optimaliseren door ze ‘breder’ te maken.

Verder lezen

Strategische indicatoren talent & diversiteit

Voor de beleidsperiode 2014-2019 heeft Odisee 5 strategische speerpunten geformuleerd. Voor elk speerpunt zijn indicatoren vastgelegd om de evolutie ter zake op te volgen. Voor het speerpunt Integraal talentbeleid vindt jaarlijks een rondvraag plaats bij de opleidingshoofden. Dit gebeurde een eerste keer in 2016. Doel is na te gaan in hoeveel van de 38 opleidingen reeds bepaalde goede praktijken aanwezig zijn.  De verwachting is dat dit in de loop van de beleidsperiode in stijgende lijn gaat. Uiteraard is er nog een weg te gaan in de veronderstelling dat onze opleidingen tegen 2019 aan de verwachtingen op het vlak van talentontwikkelend onderwijs voldoen. Verder lezen

De onderwijsdagen: inspiratie en innovatie

Na een Odisee-brede onderwijsdag in 2015 maakten de studiegebieden dit academiejaar ruimte voor een eigen onderwijsdag. Eigen accenten zoals studiemateriaal, evalueren, curriculum, in combinatie met de strategische speerpunten talent en diversiteit kleurden de programma’s. Workshops/workshocks, keynotes, worldcafés, discussies, recepties, oefeningen, beeldmateriaal of inspirerende verhalen brachten de inhoud aan de man of vrouw. Wie en wat brachten de onderwijsdagen in beweging?

Verder lezen