Categorie archief: state-of-the-art onderwijs, publiekgevalideerd

Studenten erg tevreden over hun bachelorproefbegeleiders

Onze studenten stellen erg op prijs dat ze voor vragen en problemen vlot terecht kunnen bij hun bachelorproefbegeleiders.  Dit leren we uit de bevraging die elke examenperiode wordt afgenomen bij studenten die hun bachelorproef hebben ingediend.   De bevraging bevat vier rubrieken: beoogde leerresultaten, voorbereiding en informatie, begeleiding en studeerbaarheid.  We hebben hierover gegevens van de voorbije drie academiejaren.   De laatste update van de meetresultaten dateert van september 2016.  2119 studenten werden in die periode bevraagd.  De responsgraad bedraagt 47.4%.

Verder lezen

Wat vinden onze studenten en docenten over hun opleiding?

In een vorig blogbericht (de O in ASTOR… de Opleidingsevaluatie) hebben we geschetst hoe de opleidingsevaluatie kadert in de kwaliteitscyclus van Odisee. Hieronder geven we een greep uit de resultaten.

Sinds de start van ASTOR werden studenten en docenten van 14 opleidingen bevraagd over de kwaliteit van hun opleiding. Van die 14 opleidingen zijn er een aantal op meerdere campussen. Verder lezen

Odisee studenten geven feedback aan hun docenten (2) – een nieuwe vragenlijst

In een vorig blogbericht somden we een aantal wijzigingen op in de manier waarop Odisee studenten feedback zullen geven over hun docenten/vakken vanaf academiejaar 2016-17. Hier gaan we dieper in op een van die wijzigingen: de nieuwe vragenlijst. Die kwam tot stand in samenspraak met de opleidingen en de Algemene Studentenraad. Wat verandert er in grote lijnen? Verder lezen

Nieuw OOF-project 16-17: Breedst

Breed Evalueren met oog voor Eigenaarschap en Diversiteit van STudenten

Het construeren van kennis wordt alsmaar belangrijker. De onderwijspraktijken binnen Odisee, waarbij studenten onderzoekend en actief leren en waarbij studenten op een talentgerichte manier begeleid worden in hun leerproces, sluiten hierbij aan. Bij leren hoort evalueren: evalueren van het leren (summatieve evaluatie) en evalueren om te leren (formatieve evaluatie). We willen de huidige evaluatiepraktijk optimaliseren door ze ‘breder’ te maken.

Verder lezen

Een externe blik op onze opleiding Toegepaste Informatica

De externe reflectie binnen Odisee is de laatste stap van het ASTOR-proces en omvat de beoordeling van een opleiding door een onafhankelijke commissie. Odisee werkt hiervoor samen de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (VLUHR) als onafhankelijk evaluatieorgaan.

Het doel van de externe reflectie is na te gaan of de praktijk van de opleiding beantwoordt aan de visie van de opleiding, in overeenstemming is met de missie en speerpunten van Odisee en spoort met de kwaliteitscriteria zoals geformuleerd in de kwaliteitscode van de NVAO.

In de voormiddag voert de commissie deskresearch uit op basis van een gestructureerd informatiedossier. In de namiddag vindt er een speeddating en een groepsgesprek plaats met verschillende betrokkenen: docenten, studenten, werkveldvertegenwoordigers, opleidingshoofd en directeur van het studiegebied.

Een punt wat de commissie sterk waardeerde was het goed uitgebouwde onthaal van eerstejaarsstudenten en de kansen voor studenten om met het werkveld in aanraking te komen, bijvoorbeeld via hackatons.  Ook de deskundigheid van het docentenkorps werd in de verf gezet.  Uiteraard gaf de commissie ook enkele relevante tips mee: ze moedigt de opleiding bijvoorbeeld aan om nog meer in te zetten op een correcte beeldvorming van abituriënten over de opleiding (onderscheid met andere ICT-gerichte opleidingen, vereiste voorkennis).

 

Het volledige rapport vindt u hier.