Categorie archief: participatieve, innovatieve, performante onderwijsgemeenschap

Odisee studenten geven feedback aan hun docenten (3) – feedbackronde 1e semester van start

We hadden het in deze blog eerder al over de nieuwe aanpak van de manier waarop studenten feedback kunnen geven over hun docenten (inclusief een nieuwe vragenlijst)

Vandaag (12 december) was het dan zover: 21.453 gepersonaliseerde feedbackformulieren werden verstuurd naar in totaal 6.704 studenten.

De Algemene Studentenraad stelde dat 5 feedbackformulieren per student aanvaardbaar is. Dat maximum is gerespecteerd voor 93% van de studenten. Studenten die vakken van verschillende opleidingsfases combineren, kregen soms 6 of 7 feedbackformulieren.

En nu alles in het werk stellen voor een maximale respons!

beeld feedback aan je docent - definitief

Odisee studenten geven feedback aan hun docenten (2) – een nieuwe vragenlijst

In een vorig blogbericht somden we een aantal wijzigingen op in de manier waarop Odisee studenten feedback zullen geven over hun docenten/vakken vanaf academiejaar 2016-17. Hier gaan we dieper in op een van die wijzigingen: de nieuwe vragenlijst. Die kwam tot stand in samenspraak met de opleidingen en de Algemene Studentenraad. Wat verandert er in grote lijnen? Verder lezen

Odisee studenten geven feedback aan hun docenten (1) – naar een nieuwe aanpak in 2016-17

Toen HUB en KAHO fusioneerden, opteerden beide instellingen voor een gemeenschappelijk aanpak op het vlak van de (decretaal verplichte) evaluaties van docenten door studenten. Deze vorm van studenteninspraak kreeg de naam BOLA, afkorting voor ‘Beoordeling Onderwijsleeractiviteiten’.

Concreet hebben studenten op het eind van elk semester de kans om een selectie van docent/vak combinaties te beoordelen. Een student geeft daarbij aan in welke mate hij het eens (of oneens) is met een reeks stellingen. Afsluitend volgen twee open vragen: ‘wat waardeerde je?’, ‘wat kon beter?’. Docenten ontvangen hun resultatenrapport(en), leidinggevenden ontvangen die rapporten met voldoende respons. En daar nijpt het schoentje.
Verder lezen

Werkveld screent studiemateriaal Agro- en biotechnologie maar graaft diep in de opleiding

Op dinsdag 3 mei 2016 kwam naar zesmaandelijkse gewoonte de Resonantieraad van de opleiding Agro- en Biotechnologie samen. Opleidingshoofd Stef Aerts was in de wolken over de vergadering.  In die mate dat hij graag een verslag uitbrengt op deze blog.

In dit forum spreken vertegenwoordigers van het werkveld met de opleiding over allerlei aspecten van het curriculum.  Vertegenwoordigers uit de voedingsindustrie, de landbouw, de groensectoren en de dierenzorg debatteren over wat een kwalitatieve opleiding Agro- en Biotechnologie zou moeten zijn.
De eerste vergaderingen van deze Raad waren veelal informerend (hoe werkt het Hoger Onderwijs anno 2016, vanuit welke visie werd het nieuwe curriculum van AB opgebouwd, …). Al snel was de Raad echter zelf vragende partij voor meer diepgang, eigen inbreng, en in hun eigen woorden “huiswerk waarover dan verder gepraat kan worden”. Aan een onderwijsinstelling vragen om huiswerk? Een kolfje naar onze hand …

Verder lezen

Studentenvertegenwoordigers maken een verschil

De Algemene Studentenraad (ASR) van Odisee roept studenten nu al op zich kandidaat te stellen als studentenvertegenwoordiger voor het  academiejaar 2016-2017. De kandidaatstelling loopt tot 23 april. Nadien komt er een periode van twee weken waarin alle studenten online kunnen stemmen op de kandidaten.   De ambitie is opnieuw dat alle opleidingen vertegenwoordigd zijn in de ASR en dat ook alle mandaten voor actieve participatie in de vele overlegorganen van Odisee worden opgenomen.

Verder lezen