Categorie archief: speerpuntbeleid

Studenten erg tevreden over hun bachelorproefbegeleiders

Onze studenten stellen erg op prijs dat ze voor vragen en problemen vlot terecht kunnen bij hun bachelorproefbegeleiders.  Dit leren we uit de bevraging die elke examenperiode wordt afgenomen bij studenten die hun bachelorproef hebben ingediend.   De bevraging bevat vier rubrieken: beoogde leerresultaten, voorbereiding en informatie, begeleiding en studeerbaarheid.  We hebben hierover gegevens van de voorbije drie academiejaren.   De laatste update van de meetresultaten dateert van september 2016.  2119 studenten werden in die periode bevraagd.  De responsgraad bedraagt 47.4%.

Verder lezen

Odisee studenten geven feedback aan hun docenten (3) – feedbackronde 1e semester van start

We hadden het in deze blog eerder al over de nieuwe aanpak van de manier waarop studenten feedback kunnen geven over hun docenten (inclusief een nieuwe vragenlijst)

Vandaag (12 december) was het dan zover: 21.453 gepersonaliseerde feedbackformulieren werden verstuurd naar in totaal 6.704 studenten.

De Algemene Studentenraad stelde dat 5 feedbackformulieren per student aanvaardbaar is. Dat maximum is gerespecteerd voor 93% van de studenten. Studenten die vakken van verschillende opleidingsfases combineren, kregen soms 6 of 7 feedbackformulieren.

En nu alles in het werk stellen voor een maximale respons!

beeld feedback aan je docent - definitief

Verbindend en onderbrekend leren. The meaningful life.

25-11-2016
Slotconferentie DieGem: diversiteit en gemeenschapsvorming

Op vrijdag 25 november vond de slotconferentie plaats van DieGem: een vier jaar durend onderzoeksproject rond diversiteit en gemeenschapsvorming. DIEGEM is een samenwerking van  UA, HoGent, Universiteit Gent, KU Leuven, LUCA, IWT.  De moeite om eens een kijkje te nemen om de website voor publicaties en praktijktools.

Verder lezen

Socratische gesprekken met onze studenten Gezondheidszorg

Socratische gesprekken in het DIP-project 2016
Dit jaar werden op 28 november in het project Diversiteit en Internationalisering (DIP) socratische gesprekken gevoerd. Studenten gezondheidszorg leerden zo op een andere manier omgaan met prangende kwesties in hun werkveld of in de samenleving. Helemaal volgens de methodiek van het socratisch gesprek werden de studenten uitgedaagd om ‘de kunst van het vragen stellen’ te beoefenen.

Verder lezen

Wat vinden onze studenten en docenten over hun opleiding?

In een vorig blogbericht (de O in ASTOR… de Opleidingsevaluatie) hebben we geschetst hoe de opleidingsevaluatie kadert in de kwaliteitscyclus van Odisee. Hieronder geven we een greep uit de resultaten.

Sinds de start van ASTOR werden studenten en docenten van 14 opleidingen bevraagd over de kwaliteit van hun opleiding. Van die 14 opleidingen zijn er een aantal op meerdere campussen. Verder lezen