Categorie archief: instellingsreview

Kritische reflectie instellingsreview: wat hebben we geleerd?

Op 7 en 8 november komt een internationale reviewcommissie een eerste keer op bezoek in Odisee, onder supervisie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Een tweede locatiebezoek zal plaatsvinden van 30 november tot 2 december. De commissie zal met ons in gesprek gaan over onze werking en meer bepaald over ons onderwijs-en kwaliteitsbeleid.

Met de voorbereidende kritische reflectie zijn we alvast klaar. Nog even de finale layout afwachten en we kunnen het document bezorgen aan de NVAO en via het studenten- en personeelsportaal ook aan alle leden van onze onderwijsgemeenschap. Maar op die publicatiedeadline van 26 september hoeven jullie niet te wachten. In een samenvattende presentatie zetten we nu al de belangrijkste leerpunten uit de kritische reflectie op een rijtje. We maken van de gelegenheid gebruik om nog eens stil te staan bij onze missie en enkele praktische weetjes over de instellingsreview mee te geven.

Instellingsreview Odisee

Te bekijken via deze link

 

 

Externe reflectie Gezinswetenschappen

De externe reflectie binnen Odisee is de laatste stap van het ASTOR-proces en omvat de beoordeling van een opleiding door een onafhankelijke commissie. Odisee werkt hiervoor samen de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (VLUHR) als onafhankelijk evaluatieorgaan.

Het doel van de externe reflectie is na te gaan of de praktijk van de opleiding beantwoordt aan de visie van de opleiding, in overeenstemming is met de missie en speerpunten van Odisee en spoort met de kwaliteitscriteria zoals geformuleerd in de kwaliteitscode van de NVAO.

In de voormiddag voert de commissie deskresearch uit op basis van een gestructureerd informatiedossier. In de namiddag vindt er een speeddating en een groepsgesprek plaats met verschillende betrokkenen: docenten, studenten, werkveldvertegenwoordigers, opleidingshoofd en directeur van het studiegebied.

Het rapport van de commissie vind je hier: [PDF]


 

Balanceren tussen twee cultuurspiegels

Het was een spannende dag gisteren.  Startvergadering van het projectteam instellingsreview.   Op de agenda?   Kritische feedback op de eerste ontwerpteksten.   Knikkende knieën voor de auteurs, want een eerste “confrontatie” met een brede groep van collega’s uit alle studiegebieden en campussen van Odisee.

Verder lezen

Instellingsreview? Alle wegen leiden naar Rome!

IMG_1433

Net terug van een erg leuke vergaderdag op de UCLL-campus in Haasrode met collega kwaliteitsdeskundigen van de associatie KU Leuven.  Klinkt misschien een beetje saai maar dat was het echt niet.  Elk bracht een uniek verhaal, zonder tierlantijntjes, over de lopende voorbereidingen op de nakende  instellingsreview.  Waar we staan, waar we naar toe willen.  Wat werkt en wat nog wringt.  Leerrijk om te zien hoe elke insteek wel een meerwaarde heeft.   De rijkdom van diversiteit in de praktijk.  Stond dat niet ergens in de visietekst kwaliteitszorg van de associatie? Verder lezen