Categorie archief: kwaliteitszorg

Odisee studenten geven feedback aan hun docenten (3) – feedbackronde 1e semester van start

We hadden het in deze blog eerder al over de nieuwe aanpak van de manier waarop studenten feedback kunnen geven over hun docenten (inclusief een nieuwe vragenlijst)

Vandaag (12 december) was het dan zover: 21.453 gepersonaliseerde feedbackformulieren werden verstuurd naar in totaal 6.704 studenten.

De Algemene Studentenraad stelde dat 5 feedbackformulieren per student aanvaardbaar is. Dat maximum is gerespecteerd voor 93% van de studenten. Studenten die vakken van verschillende opleidingsfases combineren, kregen soms 6 of 7 feedbackformulieren.

En nu alles in het werk stellen voor een maximale respons!

beeld feedback aan je docent - definitief

Wat vinden onze studenten en docenten over hun opleiding?

In een vorig blogbericht (de O in ASTOR… de Opleidingsevaluatie) hebben we geschetst hoe de opleidingsevaluatie kadert in de kwaliteitscyclus van Odisee. Hieronder geven we een greep uit de resultaten.

Sinds de start van ASTOR werden studenten en docenten van 14 opleidingen bevraagd over de kwaliteit van hun opleiding. Van die 14 opleidingen zijn er een aantal op meerdere campussen. Verder lezen

De mening van studenten Bedrijfsmanagement over studiemateriaal

De  studenten Bedrijfsmanagement hebben hun mening gegeven over  de kwaliteit van het studiemateriaal, in het kader van de bewaking van de opleidingskwaliteit.  Ze scoorden verschillende items  rond inhoud, didactische vereisten, wetenschappelijke kenmerken en professionele gerichtheid.

De studenten van de  opleidingen Bedrijfsmanagement tonen zich tevreden omdat het studiemateriaal ‘overeenstemt met de doelen van de opleiding’ en het ‘vakjargon van het beroep’ gebruikt.

De studenten van Bedrijfsmanagement Brussel zijn ook tevreden dat het studiemateriaal ‘verbanden legt met andere inhouden of opleidingsonderdelen’ en het ‘kritisch en probleemoplossend denken stimuleert’.

De studenten willen wel graag ‘extra en verdiepend materiaal’ en meer ‘oefeningen en toetsen’ waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

Studenten achten de items rond maatschappelijke kenmerken minder belangrijk waaronder  ‘verschillen in cultuur, etniciteit, gender…  Een uitdaging voor de opleidingen om daarmee aan de slag te gaan!

Studenten SAW beoordelen online hun studiemateriaal

Eén van de instrumenten voor de bewaking van de opleidingskwaliteit is het assessment van studiemateriaal door studenten.  Het betreft hier een online bevraging van kwaliteitscriteria voor studiemateriaal waaronder inhoudelijke kenmerken, didactische vereisten, wetenschappelijke kenmerken en professionele gerichtheid.

De studenten van de  opleidingen Orthopedagogie & Sociaal Werk  beoordelen het studiemateriaal van hun opleiding  als volgt:

Ze tonen zich erg tevreden omdat het studiemateriaal:

  • overeenstemt met de doelen van de opleiding
  • het vakjargon van het beroep gebruikt
  • aansluit bij de lessen
  • oog heeft voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving

De studenten willen graag nog meer:

  • oefeningen en verwerkingsmogelijkheden
  • informatie over organisaties/ instellingen uit het werkveld
  • weten waar ze extra materiaal kunnen vinden
  • toetsmogelijkheden

Over het ‘leren omgaan met nieuwe media’ zijn de meningen eerder verdeeld: een deel van de studenten is tevreden, een ander deel ervaart een tekort en nog anderen achten dit item irrelevant.
Voorwerp voor de opleidingen tot verdere bespreking!

Kritische reflectie instellingsreview: wat hebben we geleerd?

Op 7 en 8 november komt een internationale reviewcommissie een eerste keer op bezoek in Odisee, onder supervisie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Een tweede locatiebezoek zal plaatsvinden van 30 november tot 2 december. De commissie zal met ons in gesprek gaan over onze werking en meer bepaald over ons onderwijs-en kwaliteitsbeleid.

Met de voorbereidende kritische reflectie zijn we alvast klaar. Nog even de finale layout afwachten en we kunnen het document bezorgen aan de NVAO en via het studenten- en personeelsportaal ook aan alle leden van onze onderwijsgemeenschap. Maar op die publicatiedeadline van 26 september hoeven jullie niet te wachten. In een samenvattende presentatie zetten we nu al de belangrijkste leerpunten uit de kritische reflectie op een rijtje. We maken van de gelegenheid gebruik om nog eens stil te staan bij onze missie en enkele praktische weetjes over de instellingsreview mee te geven.

Instellingsreview Odisee

Te bekijken via deze link