Upgrade Toledo

De upgrade van Toledo is gepland tijdens de onderhoudsweek en vindt plaats van ma 7 tot en met di 8 juli.

Tijdens de upgrade komt er een kopie van Toledo beschikbaar zodat studenten en docenten steeds de leeromgeving kunnen raadplegen. Dit tijdelijke systeem dient enkel om informatie op te vragen en om te communiceren met studenten.

Opgeladen materiaal of wijzigingen door docenten en studenten op dit tijdelijke systeem worden niet bewaard na de upgrade. Dit betekent dat aanpassingen gemaakt op het tijdelijke systeem opnieuw moeten doorgevoerd worden na de upgrade.

Gedurende de rest van de onderhoudsweek kan Toledo nog af en toe kort onbeschikbaar zijn.

Meer informatie over de upgrade

[Valventool] Probleem voor KU Leuven @ Leuven

UPDATE 29/04/2014 10:11: dit is ondertussen opgelost

Er is momenteel een probleem voor valvenbeheerders van KU Leuven @ Leuven.
Door een technische storing kunnen er geen berichten verstuurd worden naar elementen uit het onderwijsaanbod van KU Leuven @ Leuven.
We hebben de oorzaak gevonden en zijn druk in de weer om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Onze excuses voor dit ongemak!

[Oplossing] Web EQ probleem

Net zoals het java probleem bij de Multiple file upload is er ook een probleem met de Web EQ (Web Equation editor) waarmee je wiskundige formules kan toevoegen in de visuele tekstbox editor.

Fout bij Web EQ

We hebben een oplossing voor dit probleem. Docenten dienen 2 zaken te doen, studenten dienen maar 1 ding te doen.

Oplossing voor docenten

1. Als docent van een vak dien je je java cache leeg te maken zoals beschreven in het artikel:
[Oplossing] Multiple file upload – Java probleem

2. Daarnaast dien je als docent ook een beveiligingsregel toe te voegen aan java zoals besproken in het artikel:
Multiple file upload – Java probleem

Je dient als docent beide zaken te doen voor de correcte werking van de Web EQ!

Oplossing voor studenten

Voor studenten is het gelukkig iets simpeler en dienen ze enkel hun java cache leeg te maken zoals beschreven in het artikel:

[Oplossing] Multiple file upload – Java probleem

Kleine aanpassingen

We hebben een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd in inhoudsgebieden en bij mededelingen. Inhoudsgebieden zijn de menu-items in cursussen en communities in Toledo waar je onder andere documenten kan opladen zoals bv. ‘Documents/documenten’ en ‘Information/informatie’.

Nieuwe knoppen expand/collapse all en move to top

We hebben rechtsboven in een inhoudsgebied en bij mededelingen de knoppen ‘expand all/alles uitklappen‘ en ‘collapse all/alles dichtklappen‘ toegevoegd. Deze zijn enkel zichtbaar wanneer de edit-mode op aan staat. Met deze knoppen kan je met een muisklik alle item toeklappen (of terug uitklappen). Dit kan handig zijn wanneer men veel items heeft die men wil herordenen.

De tweede aanpassing is de knop ‘move to top/verplaats naar boven‘. Deze knop is zichtbaar rechts onderaan bij een item in een inhoudsgebied wanneer men met de muis hierover beweegt. Ook deze knop is enkel zichtbaar wanneer de edit-mode op aan staat. Uiteraard is deze knop niet aanwezig bij het eerste item. Door op de knop te klikken, wordt een item helemaal naar boven verplaatst in het inhoudsgebied. Standaard worden nieuwe items namelijk altijd onderaan gezet. Het blijft natuurlijk nog altijd mogelijk om items te verslepen.

[Oplossing] Multiple file upload – Java probleem

Er is een oplossing voor het probleem met de multiple file upload veroorzaakt door de laatste nieuwe versie van Java (7u51). In samenwerking met Blackboard hebben we een nieuwe versie van de multiple file upload op Toledo geïnstalleerd. Deze versie voldoet aan de nieuwe eisen van de laatste versie van Java.

Java slaagt applets lokaal op zodat deze sneller geladen kunnen worden. Het spijtige is dat Java nog steeds de ‘oude’ versie van de applet laadt wanneer je naar de pagina van de multiple file upload gaat. Je dient dus de cache van Java zelf leeg te maken om de laatste versie van de applet te gebruiken.

Om de Java applet terug te laten werken dien je de Java cache leeg te maken. De werkwijze hiervoor is:

Open het control panel van Windows

Open het control panel

Zoek rechts boven op Java en dubbelklik op het Java icoon

Zoek op java rechts boven

Het Java control panel opent zich. Klik op ‘Settings‘.

Klik op settings in het java control panel

Klik vervolgens op ‘Delete files

Klik vervolgens op Delete files

Zorg ervoor dat de eerste twee opties aangevinkt zijn en klik dan op OK.

Klik op OK

De opgeslagen lokale versies van java applets worden verwijderd.

Klik vervolgens terug op OK om het venster van de Temporary file settings te sluiten.

Sluit het Java control panel door op OK te klikken.

Afhankelijk van je browser kan het zijn dat je deze eerst eens volledig moet sluiten vooraleer de multiple file upload terug werkt.

Als alles in orde is, werkt de multiple file upload terug zoals voorheen:

Je kan terug meerdere bestanden tegelijk opladen

Single file upload

Je kan natuurlijk ook nog steeds de single file upload gebruiken door op Single file te klikken rechts bovenaan:

Multiple file upload – Java probleem

UPDATE: Er is ondertussen een nieuwe versie beschikbaar van de applet. Om deze te laten werken, dien je volgend artikel te lezen: [Oplossing] Multiple file upload – Java

_____________________________________________

De multiple file upload van Blackboard waarmee je meerdere bestanden in één keer kan opladen in de content collection, gebruikt achterliggend Java. Sinds versie 7u51 van Java (januari 2014) werkt de multiple file upload niet meer correct en geeft deze een foutboodschap. We hebben contact opgenomen met Blackboard en op korte termijn kunnen ze geen nieuwe versie aanbieden van de multiple file upload.

Error op pagina voor multiple=

Klikken op de foutboodschap geeft volgende fout

Wij hebben echter twee oplossingen gevonden. De eerste oplossing is heel simpel en maakt gebruik van de single file upload functie. De tweede oplossing is iets complexer maar laat wel toe om terug meerdere bestanden tegelijk op te laden in de content collection.

Oplossing 1 – single file upload (simpel)

In het scherm van de Multiple file upload, klik je rechts bovenaan op single file.

Klik op single file upload rechts boven

Hier kan je dan één bestand per keer opladen

Single file upload

Oplossing 2 – Multiple file upload (complex)

Om de Java applet terug te laten werken dien je een regel toe te voegen aan de websites die Java vertrouwt.

Open het control panel van Windows

Open het control panel

Zoek rechts boven op Java en dubbelklik op het Java icoon

Zoek op java rechts boven

Het Java control panel opent zich. Klik vervolgens op Security

Klik vervolgens op Security

Op het Security tabblad, klik je op Edit Site List

Op het Security tabblad, klik je op Edit Site List

Klik op Add om een regel toe te voegen

Klik op Add om een regel toe te voegen

Klik op de witte regel en voeg de onderstaande url toe:

https://cygnus.cc.kuleuven.be/webapps/

Klik op de witte regel en voeg de onderstaande regel toe

Na het plakken van de url klik je op Add en vervolgens op OK

Na het plakken van de regel klik je add

De regel is nu toegevoegd aan de lijst

De regel is nu toegevoegd aan de lijst

Sluit het Java Control Panel door op OK te klikken

Ververs de pagina in Toledo (of klik eerst even op Single file en vervolgens terug op multiple files)

Je krijgt terug de vertrouwde Java boodschap met de vraag of je het script wil blokkeren of niet. Selecteer hier Don’t Block.

Selecteer Don't block

Je kan terug meerdere bestanden tegelijk opladen

Je kan terug meerdere bestanden tegelijk opladen

Groepswerkfolders in Toledo

Kernidee

Blackboard maakt het niet eenvoudig om in de context van een vak of community folders aan te bieden voor groepswerk en studenten de mogelijkheid te bieden in de folder van hun eigen groep(en) te lezen en te schrijven.

Wat zijn de problemen?

 1. Als docent wil ik onderstaande mappenstructuur aanmaken om groepswerk te faciliteren:
  1. Hoofdmap “Groepen”
   1. Submap “Groep 1”
   2. Submap “Groep 2”
   3. Submap “Groep 3”
   4. In mijn vak wil ik aan alle studenten een link aanbieden naar de hoofdmap “Groepen”, ik wil niet voor elke groep een aparte link aanmaken…
    1. Deze link mag niet als een “gewone” link in Blackboard gemaakt worden, door een gewone link naar de map “Groepen” aan te maken, worden impliciet lees-rechten gegeven op alle onderdelen van de map “Groepen”, als docent kunnen die leesrechten niet meer ingeperkt worden.
    2. Elke groep heeft zijn eigen map, enkel de leden van die groep mogen de inhoud van de map zien en bestanden toevoegen aan of verwijderen uit de map.
     1. Het toekennen van lees- en schrijfrechten moet op alle folders afzonderlijk gebeuren.

Uitgangspunten

 1. In het vak of de community wordt 1 link aangeboden die dezelfde is voor alle studenten. Die link verwijst naar een overkoepelende map in de “content collection” van het vak of de community. In die overkoepelende map wordt voor elke groep een map gemaakt.
 2. In de content collection wordt een map “Groepen” aangemaakt
 3. In de map “Groepen” wordt voor elke groep een sub-map gemaakt
 4. Alle studenten kunnen de map “Groepen” openen
 5. Studenten kunnen enkel de map van hun eigen groep zien

Aandachtspunten

 1. Aanmaken van een link naar de map “Groepen”
  1. Die link moet gemaakt worden als een externe link, niet als een interne koppeling naar de content collection.
   1. Een interne koppeling naar de map “Groepen” geeft alle Blackboard-gebruikers die de link –mogen- aanklikken lees-toegang tot alle sub-mappen van groepen. Een student die lid is van Groep 1 zou ook toegang krijgen tot de map van Groep 2.
   2. Een externe koppeling wordt niet door de autorisatie-mechanismes van Blackboard afgehandeld, bij het openen van de map wordt enkel naar de autorisaties en permissies van de content collection gekeken.
   3. Hoe maak je de link?
    1. Open het 360-degrees scherm van de map “Groepen” en kopieer de URL https://cygnus.cc.kuleuven.be/bbcswebdav/orgs/a-C135411-K/Groepen
    2. Maak een item van het type “URL” dat verwijst naar die URL
  2. iv. OPGELET: deze link moet na de course copy aangepast worden!
  3. v. Als de studenten lees-toegang mogen krijgen tot de mappen van andere groepen, is het niet nodig de link op deze manier te maken, dan kan de link gewoon in een item aangemaakt worden met “browse content collection”.
  4. Permissies instellen op de map en sub-mappen
   1. Studenten die de link naar “Groepen” aanklikken, kunnen de map nu nog niet openen… Omdat de link als een externe link werd aangemaakt, geeft Blackboard gewone gebruikers niet automatisch lees-rechten op de map waar die koppeling naar verwijst.
   2. Op het niveau van de hoofdmap “Groepen” moeten alle studenten lees-rechten krijgen.
    1. Open de Content Collection van het vak of de community
    2. Open het Permissies-scherm
    3. Geef alle studenten lees-rechten
 2. De studenten kunnen de map nu openen door de link aan te klikken
 3. MAAR: de lees-rechten zijn ook toegepast op alle sub-mappen, die moeten verwijderd worden, het is niet de bedoeling dat studenten alle groeps-mappen kunnen openen.
  1. De lees-permissie moet van alle sub-mappen verwijderd worden…
  2. Als de studenten lees-toegang mogen krijgen tot de mappen van andere groepen, mag deze stap overgeslagen worden.
 4. Op elke submap moeten lees- en schrijfrechten ingesteld worden voor de juiste groep. Door de vorige twee aanpassingen kunnen gewone studenten de hoofdmap “Groepen” nog openen, maar de sub-mappen kunnen ze niet zien, op de hoofdmap staan lleesrechten, maar die rechten zijn weggehaald van alle sub-mappen, bijgevolg zijn ze allemaal onzichtbaar…
  1. Open het Permissies-scherm van elke sub-map en geef de juiste groep lees- en schrijf-rechten
  2. Bij het begin van elk academiejaar moeten bovenstaande stappen herhaald worden
   1. De groeps-mappen moeten leeggemaakt worden (de bestanden van het vorig academiejaar worden bewaard in de versie van het vak van het vorig academiejaar)
    Ofwel moet de inhoud verplaatst worden naar een archief-map.
   2. De lees-rechten op de hoofdmap moeten voor de studenten van het huidige vak ingesteld worden
   3. De rechten van de sub-mappen moeten gecorrigeerd worden, de lees-rechten voor alle studenten moeten verwijderd worden, de leden van de groepen moeten lees- en schrijfrechten krijgen op hun eigen mappen.

Hotspot-problemen

Wat is het probleem?
In toetsen die vragen van het type “Hotspot” bevatten worden – in uitzonderlijke gevallen – ongeldige antwoorden geregistreerd.
Een geldig antwoord op een hotspot-vraag is een set coördinaten van de precieze plek waar een student geklikt heeft, van deze vorm: 45, 168 (45 pixels van de linkermarge, 168 pixels van de bovenmarge).
Sinds enkele weken (de eerste gevallen dateren van november 2013) gebeurt het dat die coördinaten in de verkeerde vorm worden opgeslagen, in plaats van 45, 168 werd – nogmaals: in uitzonderlijke gevallen – 45, 168.739990234375 opgeslagen.
Een coördinaat dat niet als geheel getal wordt opgeslagen, veroorzaakt een fout. Blackboard (de software achter Toledo) verwacht immers dat die coördinaten als gehele getallen worden doorgegeven.
De student krijgt bij het indienen van zijn of haar test geen fout, maar achteraf ontstaan een aantal problemen:

 • Het automatisch quoteren van de hotspot-vraag mislukt, het antwoord van de student wordt altijd als fout gequoteerd
  • De toets krijgt wel een score, maar die score is mogelijk te laag
 • De poging is niet meer toegankelijk, niet voor de docent en ook niet voor de student
 • De export van de toets-resultaten bevat foutboodschappen voor de fout geregistreerde hotspot-vragen
 • Als docent is het de facto onmogelijk de poging van de student te zien…

Wat is de oorzaak van het probleem?
Het probleem wordt veroorzaakt door Internet Explorer 10 (IE10), of tenminste door een specifieke versie van die browser.
Hoewel een browser verondersteld wordt klik-coördinaten als gehele getallen door te sturen, stuurt IE10 decimale waardes door.
De toetsomgeving van Blackboard is niet voorzien op het verwerken van coördinaten met decimalen, omdat dat technisch gezien gehele getallen verondersteld worden te zijn.

Hoe hebben we het probleem opgelost?
We hebben twee pistes gevolgd:

 1. Antwoorden die al foutief geregistreerd zijn in de databank werden gecorrigeerd.
  Gegevens die fout in de databank bewaard waren, zijn nu correct.
  De pogingen die foute gegevens bevatten zijn opnieuw toegankelijk.
 2. We hebben een patch geschreven die ervoor zorgt dat de coördinaten afgerond worden voordat ze doorgestuurd worden naar onze servers.
  Vanaf nu kan het probleem zich niet opnieuw voordoen

Wat moeten docenten nog doen?
We hebben de gegeven antwoorden van studenten gecorrigeerd, daardoor zijn de pogingen van die studenten weer toegankelijk geworden, wat we niet gedaan hebben is de score van de betrokken studenten aangepast.
De getroffen docenten worden aangeschreven en krijgen een gedetailleerd overzicht van de problemen in hun vak of community.
Om eventuele fouten recht te zetten, bekijkt een docent best de gemelde problemen om ze manueel te corrigeren.

Videolab onderhoud 04/12 (woe)

Videolab zal omwille van onderhoudswerkzaamheden tijdelijk onbeschikbaar zijn op woensdagvoormiddag 4 december.

vervolg: “Mixed Content” en iframe issues

Het aanbieden van niet beveiligde pagina’s in iframes of ge-embedde (om het in het schoon Vlaams te zeggen) objecten zorgt al langer voor problemen in Internet Explorer (IE). Afhankelijk van de versie van IE krijgt een gebruiker een popup-venstertje of een waarschuwingsbalk onderaan zijn of haar scherm met de vraag om de mogelijk onveilige inhoud al dan niet te tonen.

Sinds kort blokkeren Chrome en Firefox die niet-beveiligde inhoud volledig, de iframes en objecten blijven leeg, de gebruiker krijgt zelfs geen mogelijkheid om de inhoud te zien.

Een gebruiker ziet dan zoiets:

Heel kort is dit het probleem: in een beveiligde omgeving (“https://”) kan het openen van een niet beveiligde pagina (“http://”) een veiligheidsrisico inhouden, daarom worden dat soort koppelingen door de browser meer en meer geblokkeerd.

We kunnen dat probleem niet helemaal oplossen, maar we proberen ervoor te zorgen dat alle gekoppelde pagina’s toch op één of andere manier toegankelijk worden voor studenten. Dat doen we op de volgende manieren:

 1. Van een aantal soorten koppelingen die nu “http://” gebruiken weten we dat ze ook werken als ze via “https://” gaan. Voorbeelden zijn Youtube, Vimeo, Slideshare, Prezi (en ongetwijfeld ook nog anderen). Die koppelingen worden in de databank aangepast.
  1. Bestaande records worden gecorrigeerd (“http://” wordt vervangen door “//”)
  2. Nieuw aangemaakte en bewerkte records worden voor het bewaren op dezelfde manier gecorrigeerd
  3. Die correctie gebeurt in de tabellen met mededelingen, inhoudsitems, blogs, journals en discussiefora
  4. Wiki’s kunnen we niet corrigeren, toetsvragen ook (nog) niet
 2. In de Blackboard-omgeving worden een aantal aanpassingen gemaakt. Via Javascript wordt gedetecteerd of er niet-beveiligde iframes of objecten in een pagina staan.
  1. In edit mode worden die niet-beveiligde items weggehaald uit het scherm en vervangen door een waarschuwing voor de docent. De docent kan zo’n item eigenlijk beter corrigeren, ofwel door de “https://”-koppeling aan te bieden (als die werkt). Ofwel door het iframe of object te vervangen door een gewone externe koppeling (in de volksmond ook wel “link” genoemd).
   De waarschuwing ziet er zo uit:
   warning
  2. Voor studenten (en docenten die niet in edit mode naar een pagina kijken) wordt iets anders gedaan. Boven het iframe of object wordt een andere waarschuwing getoond waarin een link staat die de gekoppelde pagina in een nieuw venster opent. Afhankelijk van de browser die gebruikt wordt proberen we het iframe of object te redirecten (om het nog maar eens in schoon Vlaams te zeggen) naar de “https://”-versie. Een iframe dat verwijst naar “http://www.url.be” wordt herladen met “https://www.url.be” als inhoud. Als die koppeling op “https://” werkt, heeft de gebruiker geluk en moet hij of zij niet doorklikken op de hierboven vermelde link; werkt die koppeling op “https://” niet, dan verandert er niet echt iets voor de gebruiker, de “http://”-link werkte immers sowieso niet.
   Omdat Safari en Opera die onbeveiligde koppelingen toch (nog) toelaten, doen we deze ingreep niet voor Safari en Opera.
   De boodschap aan de student ziet er zo uit:
 3. “<iframe>”-problemen worden retro-actief en pro-actief aangepakt
  1. Bij het aanmaken en editeren van iframes in de tekst editor van Blackboard (door de vrienden ook wel VTBE genoemd, “Visual TextBox Editor”) ontstonden problemen met de opmaak van iframes.
   1. <iframe src=”https://url”></iframe> werd door de VTBE in Internet Explorer veranderd in <iframe src=”https://url”/>. Dat laatste werd niet meer juist getoond aan gebruikers. Het zorgde er zelfs voor dat volledige schermen gecorrumpeerd werden, dat alle inhoud na het iframe niet meer getoond werd, in geen enkele browser.
   2. Een inhoudsitem dat meer dan één iframe en andere inhoud bevat werd in de VTBE in Chrome stuk gemaakt als het deze vorm had <iframe src=”https://url”></iframe>, het probleem is dat er geen inhoud tussen de twee tags staat.
   3. Beide situaties worden gecorrigeerd
    1. <iframe src=”https://url”/> wordt <iframe src=”https://url”> iFixIframes </iframe>
    2. <iframe src=”https://url”></iframe> wordt <iframe src=”https://url”> iFixIframes </iframe>
   4. Die correctie wordt op twee manieren uitgevoerd: retro-actief (voor alle records die al in de databank zitten) en pro-actief (voor nieuw aangemaakte en bewerkte records)
   5. Die correctie gebeurt in de tabellen met mededelingen, inhoudsitems, blogs, journals en discussiefora
   6. Wiki’s kunnen we niet corrigeren, toetsvragen ook (nog) niet
 4. Internet Explorer gaat hier iets anders mee om dan de andere browsers, als er een iframe of object met mogelijk onveilige inhoud in een pagina staat, wordt nog steeds de waarschuwing getoond in een popup-ventertje of in de balk onderaan het scherm.

De correcties in de databank werden uitgevoerd op 25 november 2013, de javascript-aanpassingen werden op 27 november 2013 in gebruik genomen.