Category Archives: 05 Communiceren

Upgrade Blog service in lesvrije week 2015

In de lesvrije week ondergaat de blog service (blog.associatie.kuleuven.be) een upgrade naar een hele recente versie van WordPress.
Dit is de software waarop de blog service gebaseerd is.
De upgrade start op dinsdag 3 feb 2015 rond 8u en zal vermoedelijk 3 dagen in beslag nemen.
Tijdens de upgrade is de volledige blog service onbereikbaar. Dit betekent dat alle blogs waarvan de url begint met “blog.associatie.kuleuven.be” niet beschikbaar zullen zijn.
Deze blog maakt ook deel uit van de blogservice en zal dus onbereikbaar zijn tijdens het onderhoud.

Groepswerkfolders in Toledo

Kernidee

Blackboard maakt het niet eenvoudig om in de context van een vak of community folders aan te bieden voor groepswerk en studenten de mogelijkheid te bieden in de folder van hun eigen groep(en) te lezen en te schrijven.

Wat zijn de problemen?

 1. Als docent wil ik onderstaande mappenstructuur aanmaken om groepswerk te faciliteren:
  1. Hoofdmap “Groepen”
   1. Submap “Groep 1”
   2. Submap “Groep 2”
   3. Submap “Groep 3”
   4. In mijn vak wil ik aan alle studenten een link aanbieden naar de hoofdmap “Groepen”, ik wil niet voor elke groep een aparte link aanmaken…
    1. Deze link mag niet als een “gewone” link in Blackboard gemaakt worden, door een gewone link naar de map “Groepen” aan te maken, worden impliciet lees-rechten gegeven op alle onderdelen van de map “Groepen”, als docent kunnen die leesrechten niet meer ingeperkt worden.
    2. Elke groep heeft zijn eigen map, enkel de leden van die groep mogen de inhoud van de map zien en bestanden toevoegen aan of verwijderen uit de map.
     1. Het toekennen van lees- en schrijfrechten moet op alle folders afzonderlijk gebeuren.

Uitgangspunten

 1. In het vak of de community wordt 1 link aangeboden die dezelfde is voor alle studenten. Die link verwijst naar een overkoepelende map in de “content collection” van het vak of de community. In die overkoepelende map wordt voor elke groep een map gemaakt.
 2. In de content collection wordt een map “Groepen” aangemaakt
 3. In de map “Groepen” wordt voor elke groep een sub-map gemaakt
 4. Alle studenten kunnen de map “Groepen” openen
 5. Studenten kunnen enkel de map van hun eigen groep zien

Aandachtspunten

 1. Aanmaken van een link naar de map “Groepen”
  1. Die link moet gemaakt worden als een externe link, niet als een interne koppeling naar de content collection.
   1. Een interne koppeling naar de map “Groepen” geeft alle Blackboard-gebruikers die de link –mogen- aanklikken lees-toegang tot alle sub-mappen van groepen. Een student die lid is van Groep 1 zou ook toegang krijgen tot de map van Groep 2.
   2. Een externe koppeling wordt niet door de autorisatie-mechanismes van Blackboard afgehandeld, bij het openen van de map wordt enkel naar de autorisaties en permissies van de content collection gekeken.
   3. Hoe maak je de link?
    1. Open het 360-degrees scherm van de map “Groepen” en kopieer de URL https://cygnus.cc.kuleuven.be/bbcswebdav/orgs/a-C135411-K/Groepen
    2. Maak een item van het type “URL” dat verwijst naar die URL
  2. iv. OPGELET: deze link moet na de course copy aangepast worden!
  3. v. Als de studenten lees-toegang mogen krijgen tot de mappen van andere groepen, is het niet nodig de link op deze manier te maken, dan kan de link gewoon in een item aangemaakt worden met “browse content collection”.
  4. Permissies instellen op de map en sub-mappen
   1. Studenten die de link naar “Groepen” aanklikken, kunnen de map nu nog niet openen… Omdat de link als een externe link werd aangemaakt, geeft Blackboard gewone gebruikers niet automatisch lees-rechten op de map waar die koppeling naar verwijst.
   2. Op het niveau van de hoofdmap “Groepen” moeten alle studenten lees-rechten krijgen.
    1. Open de Content Collection van het vak of de community
    2. Open het Permissies-scherm
    3. Geef alle studenten lees-rechten
 2. De studenten kunnen de map nu openen door de link aan te klikken
 3. MAAR: de lees-rechten zijn ook toegepast op alle sub-mappen, die moeten verwijderd worden, het is niet de bedoeling dat studenten alle groeps-mappen kunnen openen.
  1. De lees-permissie moet van alle sub-mappen verwijderd worden…
  2. Als de studenten lees-toegang mogen krijgen tot de mappen van andere groepen, mag deze stap overgeslagen worden.
 4. Op elke submap moeten lees- en schrijfrechten ingesteld worden voor de juiste groep. Door de vorige twee aanpassingen kunnen gewone studenten de hoofdmap “Groepen” nog openen, maar de sub-mappen kunnen ze niet zien, op de hoofdmap staan lleesrechten, maar die rechten zijn weggehaald van alle sub-mappen, bijgevolg zijn ze allemaal onzichtbaar…
  1. Open het Permissies-scherm van elke sub-map en geef de juiste groep lees- en schrijf-rechten
  2. Bij het begin van elk academiejaar moeten bovenstaande stappen herhaald worden
   1. De groeps-mappen moeten leeggemaakt worden (de bestanden van het vorig academiejaar worden bewaard in de versie van het vak van het vorig academiejaar)
    Ofwel moet de inhoud verplaatst worden naar een archief-map.
   2. De lees-rechten op de hoofdmap moeten voor de studenten van het huidige vak ingesteld worden
   3. De rechten van de sub-mappen moeten gecorrigeerd worden, de lees-rechten voor alle studenten moeten verwijderd worden, de leden van de groepen moeten lees- en schrijfrechten krijgen op hun eigen mappen.

Externe links zijn terug in Toledo+

Na de upgrade van Toledo hebben we gemerkt dat de functionaliteit om een externe link toe te voegen in Toledo+ verdwenen was. Na onderzoek en contact met Blackboard werd de oorzaak achterhaald. Aangezien deze functionaliteit belangrijk is voor verschillende instellingen waar studenten met een E-Portolio werken, werd deze functionaliteit terug beschikbaar gemaakt.

Link functionaliteit is terug in Toledo+

De online documentatie voor docenten Toledopedia werd ook aangepast: Een externe link aanmaken in Toledo+.

Announcements (Mededelingen) in 9.1

Met de upgrade van Toledo naar Blackboard 9.1 zijn er een aantal zaken veranderd wat betreft announcements (mededelingen).

In de vorige versie van Toledo kon men kiezen of een mededeling beperkt was in de tijd of permanent. Wanneer men aanduidde dat deze beperkt was in de tijd kon men een start- en/of einddatum en -uur opgeven. Indien men een permanente mededeling aanmaakte, dan had deze geen start- of einddatum.

In de huidige versie van Toledo hebben alle mededelingen een start- en einddatum/uur. Het standaard begintijdstip is het moment van aanmaken en het eindtijdstip is 14 dagen later. Dit betekent dat wanneer men niets verandert, mededelingen 2 weken zichtbaar zijn voor studenten.

Mededelingen worden getoond op de Announcements (mededelingen) -pagina van de cursus of community waar deze geplaatst werden, in de What’s Recent Module en in de Announcements (mededelingen) module op het My Toledo tabblad. Op al deze plaatsen zal een standaard aangemaakte mededeling 2 weken zichtbaar zijn.

Alle mededelingen hebben standaard een start- en eindtijdstip

Men kan zelf deze tijdstippen aanpassen. Zo kan men een mededeling klaarzetten om later getoond te worden via een begintijdstip in de toekomst. Men kan ook het eindtijdstip aanpassen zodat dit in het verleden komt te liggen. Op deze manier is de mededeling niet meer zichtbaar voor studenten.

De functionaliteit om de cursus/community gebruikers ook onmiddellijk te mailen is ook nog steeds aanwezig. De mail die op deze manier verstuurd wordt, is wel aangepast. Vroeger werd enkel de titel verstuurd en een link naar de eigenlijke mededeling. In de huidige versie wordt de inhoud van de mededeling ook verstuurd. Dus zowel ‘subject’ als ‘message’ worden verstuurd via mail. Uiteraard blijft de opmerking gelden om deze functionaliteit met mate te gebruiken en idealiter enkel bij dringende mededelingen zoals het aflassen van een les of een lokaal wijziging kort voor de les.

Gelieve op te merken dat het mailen van een mededelingen niet werkt indien het begintijdstip in de toekomst ligt. Met andere woorden, men kan geen mededeling klaarzetten in de toekomst en dit ook laten mailen wanneer deze zichtbaar wordt voor studenten.

Indien men een Course Link opgeeft bij de mededeling dan wordt deze niet opgenomen in de mail. Er werd niets aangepast aan deze functionaliteit.

Weetje: In de What’s Recent wordt het ingestelde begintijdstip getoond bij de melding van een mededeling. Wanneer men het bericht van een mededeling aanpast en men past het begintijdstip niet aan dan blijft de mededeling op dezelfde plaats in de What’s Recent staan en wordt deze niet bovenaan de lijst geplaatst. Indien men het begintijdstip wel aanpast dan wordt hiermee rekening gehouden in de What’s Recent.

Meer info in Toledopedia, de handleiding voor de docenten, onder Announcements (Mededelingen).

Update Tolinto – Overzicht

Vorige week onderging Tolinto een kleine update. Het overzicht van de inschrijvingen is in een nieuw jasje gestoken overeenkomstig de nieuwe interface. Het is nu onder meer mogelijk om kolommen bij te voegen, je kan de inschrijvingen groeperen per gebruiker of per eventonderdeel en ook een platte lijst is nu mogelijk.

Nieuwe knoppen onderaan overzichtstabel Tolinto

Toledopedia werd ook aangepast en bevat nu ook de uitleg over de nieuwe mogelijkheden van het overzicht van Tolinto.

Het overzicht van meerdere eventonderdelen werd nog niet aangepast.

Bug opgelost in navigatie van groepsjournaal

Door een bug in de code van Blackboard, was er een probleem met de navigatie doorheen groepsjournalen. Van zodra de eerste post in een groepsjournaal een maand oud is, worden posts gerarchiveerd per maand. Het was onmogelijk voor de leden van een groep om deze archieven te bekijken. Wanneer een student op een link klikte van het archief van een voorbije maand, kreeg hij of zij een foutmelding. Als docent kon dit wel.

Dit probleem is nu verholpen op Toledo en op eloV.

Toegankelijke documenten maken

Via de werkgroep Digitale Toegankelijkheid werd ons een zeer interessant en handig document bezorgd rond het toegankelijke maken van documenten.

Wanneer we documenten creëren, staan we er niet altijd bij stil hoe we ze opmaken. Terwijl we bezig zijn, kiezen we het fonttype, de lettergrootte, vet of cursief, we springen in voor lijstjes, gebruiken de tabtoets om witruimte te creëren, enz. om een bepaalde visuele opmaak te presenteren aan de gebruiker.

We denken er zelden aan hoe onze opmaak ‘zichtbaar’ is voor mensen die slecht of niet kunnen zien en dus gebruik maken van hulptechnologieën. De opmaak van een document brengt echter vaak essentiële informatie over. En de gebruiker van een hulptechnologie (zoals spraaksynthese of een screenreader) mist dan belangrijke informatie waarmee hij kan navigeren doorheen het document of kan inschatten wat belangrijk(er) is en wat niet.

De meeste programma’s om documenten of bestanden mee te maken, bieden echter heel wat mogelijkheden om de toegankelijkheid te verhogen. We zetten hier de verschillende mogelijkheden op een rijtje. We beginnen met Word-documenten omdat deze vaak dienen als brondocumenten voor PDF’s, die het vaakst online gezet worden. Daarna geven we ook een woordje uitleg over het toegankelijk maken van PDF-documenten, PowerPoint-presentaties en multimediabestanden.

Download het document Toegankelijke documenten en Multimedia (pdf)

Met dank aan de werkgroep Digitale Toegankelijkheid en Christophe voor de info!

Tolinto in een nieuw jasje

Zoals u mogelijk reeds gemerkt heeft, is er een extra link verschenen in de Docentenmodule op het admin tabblad. Naast de oude interface van Tolinto bieden we sinds kort ook een link naar de vernieuwde versie aan.

Docentenmodule

De nieuwe versie werkt op dezelfde databank als de oude versie. In beide versies zal men dus dezelfde events zien.

In de nieuwe Tolinto zijn er tal van nieuwe mogelijkheden en functionaliteiten toegevoegd op vraag van verschillende mensen.

Voorbeeld event Tolinto

Onderstaand een lijst van nieuwe features:

 • Extra mogelijkheden om te filteren, sorteren en zoeken doorheen je events
 • Klonen van events
 • Recycleren van events
 • Klonen van eventonderdelen
 • Recycleren van eventonderdelen
 • Eventonderdelen van plaats verwisselen
 • Een gebruiker beheerder maken van een selectie of alle events
 • Volledig vernieuwd uiterlijk

Er zijn 2 grote vernieuwingen die een extra woordje uitleg kunnen gebruiken, klonen en recycleren.

Wanneer men een event kloont, wordt er een kopie gemaakt van het event en kan men kiezen om al dan niet de inschrijvingen en eventuele beheerders mee te kopiëren naar het nieuwe event. Dit kan handig zijn wanneer men meerdere gelijkaardige events wil maken. Men dient één event met bijhorende eventonderdelen en opties volledig in orde te brengen. Vervolgens kan men dit een aantal maal klonen. Hierna dient men in de kopies de gewenste aanpassingen te maken.

Een event recycleren, verwijdert alle inschrijvingen. Hierdoor kan men een hetzelfde event jaarlijks opnieuw gebruiken. Men dient de link naar de Tolinto inschrijflijst ook niet aan te passen aangezien enkel de inschrijvingen verwijderd worden bij het recycleren.

Het uiterlijk van inschrijflijst is niet aangepast.

Voorbeeld Tonlinto Inschrijflijst

Indien u meer wil weten over de nieuwe mogelijkheden verwijzen we u graag door naar de documentatie van de nieuwe Tolinto. Deze is beschikbaar via Toledopedia – De online handleiding voor docenten.