Category Archives: 01 Algemeen

Slideshare tijdelijk onbeschikbaar

Sinds de upgrade van Toledo vorig jaar is het mogelijk om Slideshare presentaties op eenvoudige wijze toe te voegen in een inhoudsgebied van een cursus of community via de mashup of via de visuele text box editor. Deze functionaliteit werkt tijdelijk niet meer omdat Slideshare een aanpassing heeft gedaan aan de manier waarop hun dienst bevraagd wordt. We hebben dit probleem gemeld bij Blackboard en wachten op een antwoord. Het is een algemeen Blackboard probleem want ook Coursesites, de demo omgeving van Blackboard, ondervindt hinder hiervan. Onze excuses voor het ongemak.

Meer info over het toevoegen van een slideshare presentatie in Toledo

Announcements (Mededelingen) in 9.1

Met de upgrade van Toledo naar Blackboard 9.1 zijn er een aantal zaken veranderd wat betreft announcements (mededelingen).

In de vorige versie van Toledo kon men kiezen of een mededeling beperkt was in de tijd of permanent. Wanneer men aanduidde dat deze beperkt was in de tijd kon men een start- en/of einddatum en -uur opgeven. Indien men een permanente mededeling aanmaakte, dan had deze geen start- of einddatum.

In de huidige versie van Toledo hebben alle mededelingen een start- en einddatum/uur. Het standaard begintijdstip is het moment van aanmaken en het eindtijdstip is 14 dagen later. Dit betekent dat wanneer men niets verandert, mededelingen 2 weken zichtbaar zijn voor studenten.

Mededelingen worden getoond op de Announcements (mededelingen) -pagina van de cursus of community waar deze geplaatst werden, in de What’s Recent Module en in de Announcements (mededelingen) module op het My Toledo tabblad. Op al deze plaatsen zal een standaard aangemaakte mededeling 2 weken zichtbaar zijn.

Alle mededelingen hebben standaard een start- en eindtijdstip

Men kan zelf deze tijdstippen aanpassen. Zo kan men een mededeling klaarzetten om later getoond te worden via een begintijdstip in de toekomst. Men kan ook het eindtijdstip aanpassen zodat dit in het verleden komt te liggen. Op deze manier is de mededeling niet meer zichtbaar voor studenten.

De functionaliteit om de cursus/community gebruikers ook onmiddellijk te mailen is ook nog steeds aanwezig. De mail die op deze manier verstuurd wordt, is wel aangepast. Vroeger werd enkel de titel verstuurd en een link naar de eigenlijke mededeling. In de huidige versie wordt de inhoud van de mededeling ook verstuurd. Dus zowel ‘subject’ als ‘message’ worden verstuurd via mail. Uiteraard blijft de opmerking gelden om deze functionaliteit met mate te gebruiken en idealiter enkel bij dringende mededelingen zoals het aflassen van een les of een lokaal wijziging kort voor de les.

Gelieve op te merken dat het mailen van een mededelingen niet werkt indien het begintijdstip in de toekomst ligt. Met andere woorden, men kan geen mededeling klaarzetten in de toekomst en dit ook laten mailen wanneer deze zichtbaar wordt voor studenten.

Indien men een Course Link opgeeft bij de mededeling dan wordt deze niet opgenomen in de mail. Er werd niets aangepast aan deze functionaliteit.

Weetje: In de What’s Recent wordt het ingestelde begintijdstip getoond bij de melding van een mededeling. Wanneer men het bericht van een mededeling aanpast en men past het begintijdstip niet aan dan blijft de mededeling op dezelfde plaats in de What’s Recent staan en wordt deze niet bovenaan de lijst geplaatst. Indien men het begintijdstip wel aanpast dan wordt hiermee rekening gehouden in de What’s Recent.

Meer info in Toledopedia, de handleiding voor de docenten, onder Announcements (Mededelingen).

Website opladen in 9.1 (vroeger via optie ‘Unpackage this file’)

In 9.0 kon men bij het aanmaken van een item een zip bestand opladen en dan de optie ‘Unpackage this file (Bestand uitpakken)’ kiezen. Vervolgens diende men aan te geven welk html-bestand binnen het zip-pakketje als startpagina diende. Wanneer een student dan op de link van het item klikte, ging de startpagina open en kon men navigeren naar andere pagina’s (html-bestanden) in de zip wanneer er vanuit het startbestand naar gelinkt werd. Sinds de upgrade van Toledo naar 9.1 is de optie ‘Unpackage this file (Bestand uitpakken)’ niet meer aanwezig.

Optie 'Unpackage this file' is niet meer aanwezig in 9.1

Het is echter wel nog mogelijk om een website op te laden en hiernaar te linken vanuit een cursus of community. Je moet het zip-pakket nu eerst opladen en uitpakken in de content collection (Toledo+) via de optie ‘Upload Package (Pakket Laden)’. Je kan best eerst een nieuwe folder aanmaken en dan in de folder het pakket opladen anders komen alle bestanden op het laagste niveau te staan.

Upload Package optie in Toledo+ in 9.1

Vervolgens ga je in het vak of de community naar een inhoudsgebied waar je de link wil plaatsen en maak je een nieuw item aan. Geef het item een titel en eventueel een beschrijving. Onder 2. Attachments (Bijlagen) klik je op ‘Browse Content Collection (Bladeren in Content Collection)’ en navigeer je naar het html bestand dat als startpagina dient te fungeren. Vink dit bestand aan en klik op submit. Laat de optie ‘Give users access to all files and folders in the folder (Gebruikers toegang geven tot alle bestanden en mappen in de map’ geselecteerd staan. Klik onderaan op Submit (Verzenden) om het item aan te maken.

Evaluatie tools en commentaar/feedback: wie ziet wat waar?

Inleiding

In Toledo kunnen toetsen (tests) en opdrachten (assignments) meerdere malen uitgevoerd worden. De Blackboard software maakt dan ook een verschil tussen punten en feedback op de afzonderlijke pogingen en punten en feedback op de volledige toets of opdracht. Dit systeem biedt voor de docent heel wat interessante (en logische) mogelijkheden maar juist deze mogelijkheden leiden soms ook tot verwarring. Eens het concept begrepen is, kan het zeker voor docent en student heel wat meerwaarde bieden.

Bij de aanmaak van toetsen en opdrachten kan men kiezen om één of meerdere pogingen toe te laten. Dit is een belangrijk gegeven om onderstaande uitleg te begrijpen. Men kan namelijk commentaar/feedback bezorgen op het niveau van een volledige toets en opdracht of men kan commentaar/feedback bezorgen op het niveau van een individuele poging. Zo kan men bv een opdracht maken met 3 pogingen. De student levert de opdracht de eerste maal in. De docent bekijkt de poging en geeft commentaar/feedback op de eerste poging en stuurt de student bij. De student maakt de nodige aanpassingen en levert de opdracht opnieuw in door gebruik te maken van zijn 2de poging. De docent ziet dat de student zijn werk verbeterd heeft maar besluit toch dat de student nog verbeteringen kan aanbrengen en geeft de nodige commentaar/feedback op de 2de poging. De student past zijn werk nogmaals aan en maakt gebruik van de 3de poging om zijn aangepaste opdracht in te leveren. De docent kan dan kiezen om individueel commentaar/feedback te geven op de 3de poging en/of op de hele opdracht.

Tot zover de theorie. Waar in de praktijk kan de docent commentaren/feedback geven op een individuele poging en op en hele toets of opdracht? Waar ziet de student deze 2 soorten commentaar/feedback? Deze 2 vragen gaan we trachten te beantwoorden in dit artikel.

Commentaar/feedback wordt gegeven via het Grade Center. Een voorwaarde voor het geven van commentaar/feedback is dat men ook een punt toekent.

Ook interessant in de context van evaluatie tools is het artikel Feiten en misverstanden rond groepsopdrachten.

Use case

Laten we als voorbeeld een opdracht nemen waarbij een student 3 pogingen mag doen.

Opdracht met een titel, een beschrijving, drie pogingen en op 10 punten

Een student klikt op de opdracht en krijgt de titel en de beschrijving van de opdracht te zien en kan zijn bestand samen met eventuele tekst en commentaar indienen in de eerste poging.

Scherm dat de student te zien krijgt wanneer hij op de opdracht klikt

Na het indienen van de opdracht krijgt de docent in het Grade Center een uitroepteken te zien voor deze opdracht bij de desbetreffende student om aan te duiden dat de hij of zij een punt en/of feedback dient te geven.

Uitroepteken bij de student voor de opdracht in het grade center

De docent kan vervolgens via ‘View Grade details‘ meer details bekijken van de opdracht.

Via 'View grade detail' kan de docent meer details zien

In dit scherm kan de docent op 2 plaatsen punten geven.

 1. Door op de knop ‘Override‘ (1) te klikken kan hij rechtstreeks een punt ingeven voor de hele opdracht samen met commentaar en eventuele een notitie die enkel zichtbaar is voor de docent. Dit komt overeen met het rechtstreeks geven van een score in de Grade Center tabel.
 2. Door op de knop ‘Open attempt‘ (2) te klikken kan hij de eerste poging openen en hier punten, commentaar en eventuele notitie ingeven horende bij de eerste poging.

Via 'Override' (1) geef je punten op de hele opdracht, via 'Open attempt' (2) geef je punten op een individuele opracht

Wanneer een docent enkel punten geeft op een individuele poging en niet op de volledige opdracht, wordt standaard het punt van de laatste poging overgenomen in het overzicht van het Grade Center. Dit punt wordt dan ook bovenaan getoond naast Current Grade.

Wanneer een docent op de knop ‘Override’ klikt, kan hij het punt ingeven voor de hele opdracht. Indien hij reeds een punt had gegeven op een poging, wordt dit punt overschreven door het punt van de hele opdracht. Vandaar ook de knop ‘Override’.

We gaan er nu vanuit dat de docent enkel de poging wenst te beoordelen. Hiervoor klikt hij dus op ‘Open Attempt’.

De docent krijgt nu een scherm te zien waar hij poging 1 bekijkt, en hier een score kan aan geven samen met commentaar en een eventuele notitie.

Bij het openen van poging 1 kan de docent hier punten samen met commentaar en notities ingeven

De docent beslist om een 4/10 te geven en geeft commentaar en feedback in. Na het submitten komt hij terug op het vorig scherm en krijgt hier bovenaan de 4/10 te zien. Ook onderaan bij de poging staat deze score vermeld. Naast de poging staat ook de commentaar en de notitie.

Het punt wordt zowel bovenaan als bij de poging getoond. Commentaar en notitie staan bij de poging.

Waar ziet de student nu deze punten staan en waar staat de feedback?

Als de student terug navigeert naar de opdracht en hierop klikt, dan krijgt deze zijn score te zien samen met de commentaar van de docent. Men dient hier op te merken dat de student ook een nieuwe poging kan starten.

Bij het opnieuw openen van de opdracht ziet de student zijn gekregen punt samen met de feedback. Hij kan ook een nieuwe poging starten.

Wanneer een student via het menu-item ‘Tools‘ naar ‘My Grades‘ gaat, ziet deze enkel zijn punt zien staan en niet de commentaar op de poging. Hiervoor dient hij op het cijfer te klikken. Dan krijgt de student het punt en de commentaar op de poging te zien. In dit scherm kan hij wel geen nieuwe poging starten. Hiervoor dient hij terug naar de opdracht te navigeren en erop te klikken.

Via My Grades ziet een student enkel het punt en niet de commentaar op de poging.

Als de student nu een 2de poging doet, dan krijgt de docent terug een uitroepteken te zien in het Grade Center bij die opdracht en die specifieke student. Als de docent de details van de opdracht bekijkt, dan ziet hij samen met de eerste poging de 2de poging staan. Bij de eerste poging staat nog steeds het gegeven cijfer en de gegeven commentaar en eventuele notitie. Bij de 2de poging staat een uitroepteken.

Na de 2de poging van de student ziet de docent nog steeds de gegevens van poging 1. Hij kan poging 2 openen.

Wanneer de docent een punt heeft gegeven op de 2de poging van de student samen met de nodige feedback en eventuele notitie, wordt bovenaan het punt van de 2de (laatste) poging getoond. Ter hoogte van de pogingen vinden we de respectievelijke punten, commentaren en notities.

De docent ziet nu de het punt van de 2de poging bovenaan. De commentaar staat ter hoogte van de pogingen.

Als de student naar de opdracht gaat en hierop klikt, ziet hij beide pogingen en beide punten samen met de bijhorende info. Op dit scherm kan hij een nieuwe poging starten.

Een student ziet nu beide pogingen en de bijhorende info

Via ‘My Grades’ ziet een student enkel het punt van de laatste poging, met name 6/10. Als hij op het punt klikt krijgt hij het overzicht van alle pogingen, scores + commentaar, alleen kan hij wederom niet vanuit dit scherm een nieuwe poging starten.

Indien een student zijn derde poging gebruikt dan verloopt dit helemaal gelijkaardig aan poging 2.

Stel nu dat de docent dit maal beslist om geen punt te geven op poging 3 maar op heel de opdracht. Dit kan hij op twee manieren doen. Hij kan rechtstreeks in het Grade Center in het veldje van student bij de desbetreffende opdracht een punt ingeven of hij kan klikken op ‘View Grade Details’  en vervolgens op de knop ‘Override’ gebruiken om een punt te geven. Hierbij krijgt hij ook de mogelijkheid om commentaar en een notitie in te geven.

Via override kan de docent de volledige opdracht evalueren

Na submitten, ziet de docent dat hij het normale cijfer heeft overschreven. Dit is misschien verwarrend aangezien er nog geen punt was voor poging 3 en standaard wordt het punt gebruikt van de laatste poging. Bij poging drie ziet hij echter wel een uitroepteken staan.

De docent ziet nu dat hij het 'normale' punt overschreven heeft. Poging 3 bevat nog een uitroepteken.

Wanneer de student naar ‘My Grades’ gaat, ziet hij het punt staan dat de docent zonet gegeven heeft samen met de commentaar op de hele opdracht. Dit is in tegenstelling tot commentaar op een poging. Deze ziet de student enkel na klikken op de score van de poging.

De student ziet nu bij My Grades het punt en de feedback staan.

Als de student op de opdracht klikt, dan ziet hij dat poging 3 nog niet geëvalueerd is. Dit is in essentie waar maar komt verwarrend over voor de gebruiker.

Bij het openen van de opdracht ziet de student dat poging 3 nog geen punten heeft.

Uit bovenstaande use case kunnen we een aantal zaken afleiden.

Samenvatting

 • Men kan punten geven op het niveau van een poging en op het niveau van een hele opdracht of toets
 • Feedback bij een poging wordt getoond wanneer de student een toets of opdracht opent
 • Feedback bij een poging is ook beschikbaar via ‘My Grades’ door te klikken op het punt.
 • Punten op een poging worden getoond wanneer de student een toets of opdracht opent
 • In ‘My Grades’ wordt standaard het punt getoond van de laatste poging.
 • Punten en commentaar die rechtstreeks ingegeven wordenvia het Grade Center of via de knop Override bij de details van een toets of opdracht worden aan de student enkel getoond via de ‘My Grades’ tool (maar dus niet door opnieuw op de opdracht te klikken).
 • Klikt de student op de link van de opdracht, dan zijn de punten en feedback van de verschillende pogingen zien (maar dus niet de totaal score op de opdracht)

Uit bovenstaande eigenschappen kunnen we een aantal aanbevelingen doen

Aanbevelingen

 • Wenst men punten en commentaar beschikbaar te stellen voor de student, dan kan dit best via de My Grades tool. Zowel pogingsinformatie als globale informatie wordt hier immers getoond. (klikken op de opdrachtlink geeft de student enkel de pogingsinformatie)
 • Communiceer duidelijk naar de studenten wat van hen verwacht wordt bij de opdracht of toets en laat ook weten binnen welke termijn ze punten en feedback kunnen verwachten.

Opmerkingen

Als docent moet je heel goed opletten met het gebruik van punten en feedback op de hele opdracht of toets. Stel een student doet een 1ste poging. Je geeft meteen een punt rechtstreeks via het Grade Center of via de ‘Override’ knop. Een student doet een 2de poging. Er zal dan geen uitroepteken verschijnen in het Grade Center (het globale punt – de override – is immers al gegeven) waardoor je niet automatisch op de hoogte bent van de nieuwe poging. Om te zien of een student een nieuwe poging heeft gedaan dien je de details te bekijken van die opdracht. Dit kan dus potentieel problematisch zijn. Let hier dus goed bij op.

Het is ook mogelijk om een export te doen van het Grade Center. Hierbij worden enkel de feedback en de notities op de hele opdracht getoond. Pogingsfeedback wordt niet gebruikt. Wanneer men een upload doet naar het Grade Center (best vertrekken van een download), worden de punten, commentaar en notities opgeladen als horende bij de volledige opdracht. Daarom raden we aan om de download/upload functionaliteit niet te gebruiken bij toetsen en opdrachten met meerdere pogingen (tenzij het echt de bedoeling is om een finale quotatie te geven).

Internet Explorer 9 en Toledo

Onlangs bracht Microsoft officieel Internet Explorer 9 uit. In de voorbije weken is Microsoft ook begonnen om deze browser te verspreiden via de Windows of Microsoft updates. Dit betekent dat redelijk wat thuisgebruikers ondertussen deze browser op hun PC hebben staan.

Reeds voordat de browser officieel uit was, hebben wij een aantal testen gedaan met Toledo. Op het eerste zicht blijkt alles in orde tussen IE9 en Toledo.

Onlangs kregen we echter een ticket binnen van iemand die geen items meer kon verslepen in haar cursus binnen Toledo. Ook had deze gebruiker last met het bewerken van items. Na wat onderzoek bleek de oorzaak bij een instelling van IE9 te liggen. Deze nieuwe browser heeft namelijk een nieuwe renderer aan boord samen met andere snufjes. Een renderer is het gedeelte van de browser die de code van de website interpreteert en omtovert tot iets visueels op het scherm waarmee we kunnen interageren. Voorlopig is de huidige versie van Toledo nog niet compatibel met deze nieuwe renderer van IE9.

Bij de overgrote meerderheid van de gebruikers waar er geen problemen zijn, wordt Toledo in Compatibiliteitsweergave gedraaid. Dit is een modus waarbij websites op een andere manier worden gerendered die meer overeenkomt met de vorige versies van IE.

Momenteel worden alle websites binnen het ‘kuleuven.be’ domein gedraaid in compatibiliteitsmodus.

Bij de gebruiker in kwestie was er echter een optie afgevinkt waardoor IE9 geen rekening hield met de lijst van websites die in compatibiliteitsweergave dienen te draaien.

Wat kan je concreet doen indien je problemen ondervindt met IE9 en Toledo?

 • Kijk eerst of er een probleem is met de compatibiliteitsweergave door in de bovenbalk van Internet explorer op zoek te gaan naar een symbool van een gebroken blad.

Een icoon van een gebroken blad bovenaan in IE duid erop dat er een probleem met Toledo en IE9

 • Druk op de ‘alt‘-toets van je toetsenbord om de command bar (opdrachtbalk) te activeren.
 • Er verschijnt nu een extra balk onder de witte adres balk met onder andere de knoppen ‘Page (Pagina)’ en ‘Safety (Beveiliging)’. Klik op de knop ‘Tools (Extra)‘ en vervolgens op ‘Compatibility View settings (Instellingen voor compatibiliteitsweergave)‘.

Klik op Tools en vervolgens op Compatibility View Settings

 • Er opent een dialoogvenster waarin je een aantal opties kan aanpassen met betrekking tot de compatibiliteitsweergave van IE9.
 • Om ervoor te zorgen dat je steeds de correcte en meest recente lijst gebruikt van websites die in compatibiliteitsweergave moeten draaien, dien je de optie ‘Include updated website lists from Microsoft (Bijgewerkte lijsten met websites van Microsoft opnemen)‘ aan te vinken.

Vink de optie 'Include updated website lists from Microsoft' aan

 • Vervolgens mag je dit dialoogvenster sluiten en de browser herstarten. Normaal is het probleem dan opgelost.

Indien je na het selecteren van deze optie en het herstarten van de browser nog steeds problemen ondervindt met het verslepen van items in Toledo, dien je onderstaande stappen uit te voeren.

 • Surf naar Toledo en log in.
 • Klik bovenaan in Internet Explorer 9 op ‘Tools (extra)‘ en vervolgens op ‘Compatibility View settings (Instellingen voor compatibiliteitsweergave)‘.
 • Normaal staat er bovenaan in het invulveld ‘kuleuven.be‘.
 • Klik vervolgens op de knop ‘Add (Toevoegen)‘.
 • Sluit het dialoog venster en herstart de browser.

Upgrade Wikiservice

Gisteren kreeg de wikiservice van de Associatie K.U.Leuven een upgrade. De nieuwigheden kan men indelen in drie luiken.

Uitbereiding gebruikerscategorieën Wiki-service

Er zijn nu 3 types gebruikers:

 1. De verantwoordelijke van een wiki. Dit is de persoon die de wiki aanvraagt. Deze persoon draagt niet alleen de verantwoordelijkheid over de wiki. Hij bepaalt ook wie toegang krijgt tot de wiki. Hij kan gebruikers lees- of schrijfrechten geven en kan pagina’s beheren en verwijderen.
 2. Een gebruiker met leesrechten. Dit soort gebruiker behoort tot een cursus, community of groep binnen Toledo (Bb) die toegang heeft tot een bepaalde wiki. De verantwoordelijke van een wiki gaf deze groep leesrechten binnen de wiki. M.a.w. zij kunnen alle inhoud (pagina’s) van een wiki bekijken, kunnen zelf de broncode (syntax) raadplegen, maar kunnen deze niet wijzigen.
 3. Een gebruiker met schrijfrechten. Deze gebruiker behoort eveneens tot  een cursus, community of groep binnen Toledo (Bb) die toegang heeft tot een bepaalde wiki, maar de verantwoordelijke gaf deze groep schrijfrechten binnen de wiki. M.a.w. gebruikers die tot deze groep behoren kunnen de inhoud van een wiki niet alleen bekijken maar ook aanpassen. Men kan steeds op de history-page van een pagina nagaan wie welke wijzigingen aanbracht.

Cursussen, communities of groepen worden door de verantwoordelijke van een wiki nog steeds gekoppeld in de beheermodule. Alleen dient men nu eerst te bepalen wie leesrechten heeft en nadien wie schrijfrechten heeft.

De collection-plugin

In de linkerbalk van de wiki verschijnt een nieuw menu ‘create a book (boek maken)’. Men kan een individuele pagina naar PDF omzetten of men kan kiezen om pagina’s aan een boek te hangen. Wanneer men een aantal pagina’s aan een boek heeft gehangen, kan men via ‘Boek weergeven’ het desbetreffende boek gaan beheren. D.w.z. Men kan het boek een titel en ondertitel geven of het onderverdelen in bepaalde hoofdstukken. Via ‘drag and drop’ kan je de wiki-pagina’s in je boek gaan positioneren. Is de structuur van je boek in orde, dan kan je het exporteren naar PDF, ODF of HTML. Indien je een artistiek meesterwerk wil maken, raden we je wel aan om het boek te exporteren naar ODF (Open Document Format). Deze export kan je dan de gewenste layout geven in OpenOffice.org of in MS Word (mits plug-in).

Upgrade van Mediawiki 1.15 naar 1.16

Deze upgrade impliceerde heel wat achterliggende wijzigingen. De grootste wijziging voor gebruikers van de standaard mediawiki was een nieuw standaard thema. Aangezien wij werken met een eigen Associatie-thema merken we hier niets van. Niet echt gerelateerd met deze upgrade, maar wel het vermelden waard: docx en andere MS Office 2007 formaten kunnen nu geupload worden.

De documentatie in Toledopedia over de uitbereiding van de gebruikerscategorieën van de Wiki-service zal weldra worden bijgewerkt.

Oplossing voor het downloaden van bestanden in Internet Explorer

Er doet zich een probleem voor in Internet Explorer (IE) wanneer een gebruiker op een link klikt die verwijst naar een bestand dat deel uitmaakt van het Office pakket (doc, docx, ppt, pptx,…).  Gebruikers worden dan geconfronteerd met volgende waarschuwingen:

Security warning van IE
Security warnings van IE

Het probleem ontstaat door de manier waarop Blackboard bestanden aanbiedt en de manier waarop IE hiermee omgaat. Wanneer een gebruiker nu op zo een link klikt, gebeurt er een refresh van de frame . Op deze nieuwe pagina wordt het bestand aan de gebruiker aangeboden. Doordat het bestand wordt aangeboden via een andere pagina dan diegene waar de link oorspronkelijk stond, denkt IE dat dit niet veilig is. Er wordt immers een bestand aangeboden op een webpagina waar de gebruiker nooit op een link heeft geklikt. Dit vormt dus een security probleem voor IE.

Naar aanleiding hiervan hebben wij in overleg met Blackboard een oplossing in productie gezet.

Deze oplossing laat gebruikers, na het klikken op een link van een bestand, een boodschap zien in een groene balk.  Hierin krijgen ze een alternatieve link aangeboden om het bestand te downloaden. Deze boodschap verschijnt echter pas na het weg klikken van de waarschuwingsboodschap

Na het sluiten van de bovenvermelde waarschuwing verschijnt er een alternatieve manier om het bestand te downloaden
Na het sluiten van de bovenvermelde waarschuwing verschijnt er een alternatieve manier om het bestand te downloaden

Deze groene balk zal enkel verschijnen in Internet Explorer.

Aanpassingen in Toledo (groepsagenda, statistieken en portfolio achtergrond kleuren)

Vandaag zijn er een aantal aanpassingen gebeurd in Toledo.

a. Naar aanleiding van een aantal meldingen ivm problemen met statistieken (traagheid, onvolledigheid, inhoud) hebben we besloten om tijdelijk het trekken van statistieken te deactiveren. In het control panel en in de contextuele menu’s zijn daarom de knoppen om statistieken te genereren verborgen. De achterliggende processen die gegevens kunnen verzamelen, blijven uiteraard actief.

De optie om statistieken te trekken werd uitgeschakeld op verschillende niveau's
De optie om statistieken te trekken werd uitgeschakeld op verschillende niveau's

Het probleem van de slecht werkende statistieken is ingediend bij Blackboard. Van zodra er een oplossing is zullen we deze functionaliteit terug beschikbaar maken. We houden u op de hoogte via deze blog.

b. Bij het aanmaken van een groep of groepsset kon men kiezen om een groepsagenda te activeren.  Aangezien deze functionaliteit nog niet geïmplementeerd is in Blackboard 9.0, is deze optie weggehaald.

De optie om een groepsagenda aan te maken, werd verwijderd
De optie om een groepsagenda aan te maken, werd verwijderd

c. De laatste aanpassing betreft de achtergrond van het menu van een portfolio. Tot voor kort werden de kleuren die een gebruiker selecteerde voor het menu van zijn of haar portfolio niet getoond. Door aanpassen van de css is dit probleem nu van de baan.

Gelieve op te merken dat het even kan duren vooraleer deze aanpassingen zichtbaar zijn. Om de aanpassingen onmiddellijk te kunnen zien, dient men het cache geheugen van de browser te wissen.

Overgang academiejaar 2009-2010

Na de onderhoudswerken van 6 tot 11 juli worden de voorbereidingen getroffen voor de overgang naar het nieuwe academiejaar binnen Toledo.

Dit gebeurt in twee fasen:

 • 03/8-14/8: course copy deel 1 (K.U.Leuven, St-Lukas, KHBO, KHMechelen, KHLeuven, KaHo Sint-Lieven, KHKempen, Lessius en GroepT)
 • 24/8-04/9: course copy deel 2 (KATHO, KHLim, HUBrussel en W&K)

Deze operatie duurt enkele dagen per instelling. Tijdens deze periode blijft Toledo ter beschikking, enkel het aanmaken van nieuwe communities zal voor korte tijd niet mogelijk zijn.

Na deze operatie zullen docenten naast hun huidige 0809-cursussen en -communities ook toegang hebben tot de nieuwe Toledocursussen en -communities voor het nieuwe academiejaar. Deze nieuwe 0910-cursussen en -communities staan standaard unavailable (onbeschikbaar) en dienen door de docent/beheerder zelf available (beschikbaar) gemaakt worden bij de start van het academiejaar of tweede semester. De ‘oude’ 0809-cursussen en -communities worden automatisch unavailable (onbeschikbaar) gezet voor studenten bij de start van het nieuwe academiejaar (datum kan per instelling verschillen).

Tijdens de zomermaanden zullen er geen wijzigingen gebeuren aan de Toledo-software zelf. Het werken met Toledo blijft daardoor bij de start van het nieuwe academiejaar onveranderd.