Odisee studenten geven feedback aan hun docenten (1) – naar een nieuwe aanpak in 2016-17

Toen HUB en KAHO fusioneerden, opteerden beide instellingen voor een gemeenschappelijk aanpak op het vlak van de (decretaal verplichte) evaluaties van docenten door studenten. Deze vorm van studenteninspraak kreeg de naam BOLA, afkorting voor ‘Beoordeling Onderwijsleeractiviteiten’.

Concreet hebben studenten op het eind van elk semester de kans om een selectie van docent/vak combinaties te beoordelen. Een student geeft daarbij aan in welke mate hij het eens (of oneens) is met een reeks stellingen. Afsluitend volgen twee open vragen: ‘wat waardeerde je?’, ‘wat kon beter?’. Docenten ontvangen hun resultatenrapport(en), leidinggevenden ontvangen die rapporten met voldoende respons. En daar nijpt het schoentje.

In het tweede semester van 2015-16  beoordeelden studenten in totaal 355 docent/vak-combinaties. Slechts 1 op 4 daarvan had voldoende respons om het resultatenrapport door te sturen naar de leidinggevende. We verspreidden bijna 15.000 evaluatieformulieren, studenten vulden er een kleine 3.000 van in, een responspercentage van 19%. Die lage respons is geen nieuw fenomeen. Ook in eerdere academiejaren stelden we dit vast. Daarom werd er voor gekozen om in 2015-16 de nodige tijd te nemen voor een grondige analyse en bijsturing van het proces, in samenspraak met opleidingen en studenten.

De evaluatie van docenten door studenten zal er vanaf 2016-17 anders uitzien. Een aantal wijzigingen:

•         Het letterwoord BOLA verdwijnt. Het proces krijgt de naam ‘Feedback aan je docent’. Die accentverschuiving van beoordeling naar feedback spoort met ruimere tendensen. In het Odisee (personeels)beleid staat de waarderende benadering centraal. Ook de instellingsreview wil meer waarderend zijn, minder controlerend dan het vorige visitatiestelsel.
•         De naam van het proces wijzigen volstaat uiteraard niet om die verschuiving van beoordeling naar feedback te realiseren. Daarom werd ook de vragenlijst zelf grondig hervormd. In dit blogbericht lichten we die nieuwe vragenlijst toe.
•         Uit het overleg met de studenten bleek dat zij 5 evaluatieformulieren per semester als een haalbaar maximum zien. Wij willen met die wens rekening houden, wat vraagt om een doordachte selectie van de docent/vak combinaties waarvoor feedbackformulieren zullen verspreid worden. Dit is een breuk met de vorige aanpak waarbij in een academiejaar standaard alle docent/vak combinaties van een bepaalde opleidingsfase beoordeeld werden. Die rigide benadering deed het aantal in te vullen formulieren hoog oplopen (in sommige gevallen diende een student tot 15 formulieren in te vullen per semester).
•         Om de responscijfers op te krikken zullen een aantal acties ondernomen worden: een campagne om de nieuwe aanpak te promoten bij de studenten, docenten en opleidingen… Hogere betrokkenheid moet leiden tot hogere respons. Daarnaast zullen ook incentives voorzien worden voor studenten.

Een gedachte over “Odisee studenten geven feedback aan hun docenten (1) – naar een nieuwe aanpak in 2016-17”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>