Odisee studenten geven feedback aan hun docenten (2) – een nieuwe vragenlijst

In een vorig blogbericht somden we een aantal wijzigingen op in de manier waarop Odisee studenten feedback zullen geven over hun docenten/vakken vanaf academiejaar 2016-17. Hier gaan we dieper in op een van die wijzigingen: de nieuwe vragenlijst. Die kwam tot stand in samenspraak met de opleidingen en de Algemene Studentenraad. Wat verandert er in grote lijnen?

 • We stappen af van het gebruik van Likertschalen (op een uitzondering na). In plaats daarvan bieden we de student lijsten met mogelijkheden aan, waarop hij aanduidt wat volgens hem van toepassing is;
 • we kiezen voor een vragenlijst die kort en gemakkelijk in te vullen is, ook op tablet en smartphone;
 • we opteren voor een basisvragenlijst, met daarnaast een versie voor vakken die via afstandsleren worden aangeboden en een versie waarbij een student feedback geeft over een docententeam in plaats van een individuele docent;
 • we kiezen voor een vragenlijst die hoofdzakelijk het accent legt op feedback geven aan de docent, op een waarderende manier.

Hoe is die nieuwe vragenlijst opgebouwd?

 • Eerst zijn er twee inleidende vragen:
  • Heeft de student wel degelijk het vak gevolgd bij de betrokken docent(en)? Indien niet, dan stopt de bevraging;
  • In welke mate was de student aanwezig in de lessen? Geeft de student aan dat dit zelden of nooit het geval was, dan stopt de bevraging eveneens. Deze vraag wordt niet gesteld indien het gaat om een vak in afstandsonderwijs.

In een aantal gevallen hebben de docenten de studentengroep onderling verdeeld, dat is bijvoorbeeld vaak zo bij labogroepen. Als die verdeling niet bekend is in de centrale database, dan vragen we de student zelf aan te duiden wie zijn docent was voor dit vak (dit is de vierde versie van de vragenlijst).

 • Vervolgens peilen we naar de tijdsinvestering voor het betrokken vak. Was die (veel) te licht, ok, of (veel) te zwaar?
 • Daarna polsen we bij de student of de randvoorwaarden in orde waren. Indien de student stelt dat dit niet zo was, krijgt hij een lijstje te zien van zaken die mogelijk verkeerd liepen.

randvoorwaarden

Bij de studenten afstandsonderwijs bevragen we enkel de digitale leeromgeving.

Doel is om eventuele frustraties over die randvoorwaarden hier te capteren en zo te voorkomen dat deze een negatieve invloed hebben op de feedback die de student over de docent geeft. De student kan zelf nog een aanvulling doen.

 • Vervolgens vragen we de studenten aan te vinken wat de sterke punten zijn van de docent binnen dat bepaalde vak. We bieden een lijst aan met 18 mogelijke sterke punten. Hij kan er zelf eventueel nog toevoegen.

sterke punten

 • Na de lijst van sterke punten volgt de vraag: ‘zijn er bepaalde aspecten die volgens jou verbeterd moeten worden?’ Enkel indien de student ‘ja’ antwoordt, krijgt hij een lijst met in totaal 19 mogelijke verbeterpunten. De verbeterpunten zijn telkens het tegenovergestelde van de sterke punten. Bijvoorbeeld het sterk punt ‘legt duidelijk uit wat de verwachtingen zijn’ heeft als tegenhanger bij de verbeterpunten: ‘onduidelijk wat de verwachtingen zijn’.

verbeterpunten

De lijst met verbeterpunten is variabel. Hoe meer sterke punten een student aanduidde, hoe korter het aangeboden lijstje met verbeterpunten. Indien een student een bepaald sterk punt heeft aangevinkt, dan wordt het tegenovergestelde verbeterpunt immers niet aangeboden.

De student heeft de kans om andere verbeterpunten toe te voegen.

 • De laatste vraag van het formulier is summatief van aard. We vragen de student op een zespuntenschaal aan te duiden in welke mate hij akkoord gaat met volgende uitspraak: ‘globaal gezien heb ik een goede indruk over deze lessen’. Voor deze vraag berekenen we in de rapportering een gemiddelde score op 6.

De vragen naar sterke punten en verbeterpunten zijn vooral bedoeld om de docent informatie te geven over het proces (formatieve evaluatie). Bemerk dat de student standaard de lijst met sterke punten te zien krijgt. De lijst met verbeterpunten verschijnt pas als hij expliciet aangeeft dat er zaken beter moeten. Op die manier willen we in eerste instantie de klemtoon leggen op wat goed is.

De vier versies van de vragenlijst kunnen via onderstaande links  geraadpleegd worden

feedback aan je docent – basisversie

feedback aan je docent – versie indien docent nog aan te duiden

feedback aan je docent – versie docententeam

feedback aan je docent – versie afstandsonderwijs

 

Een gedachte over “Odisee studenten geven feedback aan hun docenten (2) – een nieuwe vragenlijst”

 1. Knap werk door de diensten, studenten en docenten om deze vragenlijsten voor iedereen zinvol te maken!
  Tip: Gebruik de Odisee huisstijl meer in Qualtricsbevragingen (lettertype, kleuren, logo,…)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>