Archief voor de 'HET MUZISCH LEREN' categorie

DOEL 5 – BEWIJS 5.2

Materialen, technieken, begrippen en vaardigheden uit de muzische domeinen ontdekken, onderzoeken en op een oorspronkelijke manier aanwenden in leerprocessen.

Actie

Tijdens mijn stage in het eerste leerjaar heb ik gebruik gemaakt van een klaspop ‘Pietje’. Pietje was een zwarte Piet die twee weken in de klas kwam logeren.

De pop werd op verschillende momenten ingeschakeld: voor een leuk bewegingstussendoortje, voor de inleiding van een les, voor het aanleren van een gedichtje, …

Reflectie

De leerlingen vonden Pietje heel leuk! Wanneer het Pietje niet wakker was, vroegen ze ernaar en telkens ik de pop boven haalde, hingen ze aan mijn lippen. Ze waren zeer enthousiast.

Dit was de eerste keer dat ik een handpop heb gebruikt en dat is zeker voor herhaling vatbaar!

DOEL 2 – BEWIJS 2.2

De eigenheid van het muzische aanvoelen, waarderen, begrijpen en hanteren.

Actie

Tijdens mijn stage in het derde leerjaar had ik een lesje muziek gegeven. Ik heb in deze les gewerkt met de ritmekaarten. Eerst heb ik ze kennis laten maken met de ritmekaarten en heb ik verteld wat dit was en hoe ze deze moeten lezen. We hebben samen enkele klapoefeningen gedaan en hierna mochten de leerlingen zelf aan de slag! De leerlingen kregen per twee verschillende ritmekaarten. Ze moesten daaruit ritmekaarten kiezen en zelf een ritmische structuur van 8 kaarten maken. De leerlingen kregen hiervoor even de tijd en mochten ook oefenen.

In een les ervoor hadden de leerlingen zelf instrumenten gemaakt. Voor hun ritmische structuur mochten ze dan hun instrumenten maken. Op het einde van de les mochten de groepjes hun ritme voordoen met hun instrumenten!

Reflectie

De leerlingen vonden dit een hele fijne les! In de klas wordt niet zoveel gedaan rond muziek en dit was dan ook eens ‘iets anders’. De leerlingen begrepen zeer snel hoe ze de ritmekaarten moesten lezen en vonden het dan ook fijn om zelf aan de slag te gaan. Doordat ze zelf hun instrumenten mochten gebruiken, waren ze nog meer gemotiveerd en hadden ze allemaal een leuke ritmische structuur gemaakt!

DOEL 8 – BEWIJS 8.1

Leren van kunst en kunstzinnige producten.

Omstreeks 1211 kreeg Landen, de stad waar ik woon, zijn stadsrechten uit de handen van hertog Hendrik I van Brabant. We vieren de 800ste verjaardag van Landen met feestelijke activiteiten. De officiële opening van het “Feestjaar Landen800″ vond plaats op 22 januari 2011. Ik ben er samen met Lore Buvé naartoe geweest.

We werden er vergast met het muziek- en dansproject “Pars Pro Toto”.

Link website: http://www.landen800.be/landen800/home.html

DOEL 5 – BEWIJS 5.1

Materialen, technieken, begrippen en vaardigheden uit de muzische domeinen ontdekken, onderzoeken en op een oorspronkelijke manier aanwenden in leerprocessen.

Actie

Tijdens mijn stage in het derde leerjaar heb ik voor het vak wereldoriëntatie gewerkt rond het thema ‘Sinterklaas’.  In één van mijn lesjes ging het over verschillende vervoersmiddelen, waaronder de Stoomboot van Sinterklaas.

Tijdens een les beeld hebben we daarom een stoomboot gemaakt. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van een wc-rolletje en papier. De kinderen mochten zelf kiezen welke kleuren, welke vormen, welke versieringen, … ze wilden gebruiken. De manier waarop de boot werd gemaakt, was wel voor iedereen dezelfde.

Reflectie

De leerlingen waren heel enthousiast! Ze vonden het heel fijn om rond het thema Sinterklaas te werken, en waren blij dat ze een stoomboot mochten maken.

Wanneer ik naar de werkjes van de kinderen keek, was ik ook tevreden. De werkjes zagen er verschillend uit.

DOEL 2 – BEWIJS 2.1

De eigenheid van het muzische aanvoelen, waarderen, begrijpen en hanteren.

Tijdens een les godsdienst moest ik een liedje aanleren. Ik heb dit liedje aangeleerd door gebruik te maken van afbeeldingen op te hangen van dingen die in het liedje voorkomen. Op deze manier leerden de leerlingen dan het liedje. De leerlingen vonden dit geweldig om te doen!