Over deze blog

De bedoeling van deze blog is om op een zo efficiënt mogelijke manier ICT nieuws te verspreiden, in de eerste plaats voor mijn collega’s van het Centrum voor Levende Talen te Leuven.

Christine Vanhooteghem, ICT coördinator maar ook met hart en ziel lesgeefster Frans .