De kloof moet dicht! De invloed van de thuissituatie op schoolprestaties

Artikel

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de thuissituatie een beduidende invloed heeft op de schoolprestaties en welbevinden van kinderen. Aangezien het kind zelf niet kan beslissen over zijn thuissituatie, welke niet altijd stimulerend is, zijn er externen nodig om in te grijpen.

Wij, als toekomstige leerkrachten, voelen ons in zekere mate verantwoordelijk voor het welbevinden en de schoolprestaties van kinderen. Ook scholen ervaren dit gevoel van verantwoordelijkheid en investeren in ouderbetrokkenheid, een initiatief waaruit meermaals bleek dat het een positieve invloed heeft op het welbevinden en de schoolprestaties van kinderen. Het is echter de realiteit dat niet alle ouders door scholen bereikt worden. Vanuit dit motief zijn wij op zoek gegaan naar hulpmiddelen om de kloof tussen thuis en school te dichten.

Jolien Boon en Ruth Brillens

0 Response to “De kloof moet dicht! De invloed van de thuissituatie op schoolprestaties”


  • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.